• Hỗ trợ khách hàng trong việc triển khai các công cụ phát triển phần mềm, bộ phận hỗ trợ quản lý khách hàng, mạng nội bộ xã hội, Wiki và các giải pháp kinh doanh quan trọng khác, về mức độ chiến lược, chiến thuật và hoạt động

  Dịch vụ

 • Bản quyền

  JIRA, Confluence, Bitbucket, HipChat and plugins

  Thiết lập hệ thống có thể không phải là điều bạn muốn tự làm. Nhưng không sao, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp cài đặt, điều chỉnh các sản phẩm của Atlassian và giúp bạn chuyển dữ liệu từ bất kỳ hệ thống cũ nào mà bạn đang sử dụng

  Tư vấn

  Đôi khi bạn cần giúp đỡ để hoàn chỉnh bản kế hoạch

  Candylio cung cấp các dịch vụ tư vấn để giúp bạn xác định chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, giúp nhân viên của bạn làm quen với các sản phẩm và phương pháp làm việc mới.

  Phát triển phần mềm

  Các kỹ sư và giám đốc sản phẩm của Candylio sẵn sàng trợ giúp.

  Atlassian Marketplace có hàng trăm plugins phù hợp với hầu hết mọi hệ thống. Tuy nhiên đôi lúc bạn cần một hệ thống đặc biệt, được thiết kế cho riêng mình.

  Hosting

  Candylio sẽ điều chỉnh hệ thống theo cách bạn muốn, nhưng được host và quản lý bởi bạn.

  Atlassian có dịch vụ host trên cloud, nhưng có thể bạn muốn một hệ thống riêng tự mình quản lý.

  Tối ưu hệ thống

  Được điều chỉnh theo nhu cầu của bạn, dễ dàng mở rộng và nhanh như ý muốn.

  Chúng tôi không thể đoán trước được mọi tình huống và bạn có thể có một số yêu cầ về khả năng phát triển của hệ thống. Những kỹ sư của Candylio thuộc Atlassian có thể giúp đảm bảo hệ thống được điều chỉnh theo nhu cầu của bạn, nhanh và sẵn sàng để phát triển.

 • Liên hệ

  Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ chúng tôi. Bộ phận chăm sóc Khách Hàng sẽ cung cấp mọi thông tin bạn cần.

  17-19-21 Nguyen Van Troi, Phuong 12
  Quan Phu Nhuan, HCM, Vietnam
  Mon-Fri 10am-5pm
  +84907116699