• Department of Defence

  "Sự khác biệt thật đáng kinh ngạc, năng suất của chúng tôi đã tăng vọt. Tất cả mọi thứ bây giờ có thể được hình dung, sắp xếp và đồng bộ lẫn nhau, và tôi biết những gì mọi người đang làm trong nháy mắt".--Leslie Benito, CIO và giám đốc các dịch vụ kỹ thuật, Defense Media Activity

 • INDUSTRIES: Government

  PRODUCTS: JIRA, JIRA Service Desk, và Confluence

  Một bộ phận của Bộ Quốc phòng, hoạt động truyền thông Quốc phòng (DMA) là đường truyền trực tiếp đến các lực lượng Hoa Kỳ trên toàn thế giới, cung cấp tin tức, thông tin và giải trí trên nhiều nền tảng. Một trong những chương trình quan trọng của nó, Public Web, cung cấp dịch vụ lưu trữ web và quản lý nội dung cho hơn 750 trang web quân sự trên toàn cầu.

   

  Thử thách
  Mục tiêu của DMA là mở rộng và tăng khả năng của chương trình Public Web cho Bộ Quốc phòng. Tháng 9 năm 2014, lãnh đạo nhận ra rằng nó sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu đó với hệ thống hiện tại. Đã có vấn đề và hạn chế với bộ phận hỗ trợ của nó và sự thiếu hòa hợp giữa các hoạt động công nghệ thông tin và đội phát triển phần mềm. Cần tìm một giải pháp duy nhất để giải quyết những vấn đề đó.

   

  Giải pháp
  DMA đã sử dụng phần mềm JIRA, JIRA Service Desk, và Confluence để giúp giảm bớt vấn đề cô lập dữ liệu, mở rộng các đường dây truyền thông, tăng cường khả năng tổng hợp, và chuyển DMA sang hoạt động theo chiến dịch tập trung vào đáp ứng nhu cầu khách hàng.

   

   

  Lợi ích

  Với Atlassian, CIO của DMA Les Benito đã có thể chuyển đổi phòng dịch vụ của Public Web trong vòng năm tuần theo yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt. Hệ thống mới đã tăng 39% năng suất hoạt động và sự hài lòng của khách hàng 10%, đồng thời tăng cường hợp tác nội bộ.

  Benito cho biết: "Sự khác biệt thật đáng kinh ngạc, năng suất của chúng tôi đã tăng vọt. Tất cả mọi thứ bây giờ có thể được hình dung, sắp xếp và đồng bộ lẫn nhau, và tôi biết những gì mọi người đang làm việc trong nháy mắt".

  Để tìm hiểu thêm về cách Cơ quan truyền thông quốc phòng đã chuyển đổi dịch vụ web của mình với JIRA và JIRA Service Desk, hãy xem phần diễn thuyết của Leslie Benito tại triển lãm Atlassian 2015 Summit.

 • How the Department of Defense’s Public Web Service went from Good to Great

  CIO của DMA Leslie Benito

  Chương trình Web công cộng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hỗ trợ hơn 10.000 binh lính, thuỷ thủ, phi công và thuỷ quân lục chiến trên toàn cầu với khả năng di chuyển nhanh tin tức, hình ảnh và video tới các đối tượng trên toàn thế giới qua các trang web quân sự chính thức và khả năng tích hợp nội dung đó trên các trang web truyền thông xã hội. Vào tháng 9 năm 2014, CIO của DMA Leslie Benito nhận ra rằng để cung cấp dịch vụ đẳng cấp thế giới, DMA cần chuyển đổi bàn dịch vụ Web công cộng. Trong phiên này, Leslie sẽ giải thích cách họ hoàn thành trong vòng vài tuần, theo những yêu cầu an ninh nghiêm ngặt, đồng thời nâng cao năng suất và sự hài lòng của khách hàng. Thực hiện các dự án và những gì chúng tôi đạt được trên đường đi.