• Triển khai JIRA Service Desk nhanh chóng

  Dù bạn là một đội nhỏ xây dựng hệ thống hỗ trợ IT lần đầu hay là một doanh nghiệp lớn chuyển từ hệ thống có sẵn, Candylio có thể giúp bạn.

 • Gói sản phẩm JIRA Service Desk

  Candylio cung cấp các gói dịch vụ JIRA Service Desk có thể giúp bạn nhanh chóng phát huy hiệu quả: đánh giá và thiết kế JSD, triển khai JSD nhanh, triển khai JSD nâng cao, và triển khai tuỳ chỉnh.

  Gói cơ bản

  Trong quá trình này, Candylio sẽ làm việc với nhóm của bạn để hiểu được những vấn đề bạn gặp phải và từ đó xây dựng một hệ thống quản lý yêu cầu phù hợp với nhu cầu của công ty.

  • Xác định và định hình nhu cầu hệ thống hiện tại và trong tương lai
  • Phân tích quy trình làm việc và SLA
  • Xác định chức vụ và quyền hạn, thông báo và báo cáo
  • Bản đánh giá sẽ được gửi cho công ty với một giải pháp được thiết kế chi tiết và các ước tính về chi tiêu

  Gói cơ bản bao gồm huấn luyện để cung cấp cho bạn đủ kiến thức cần thiết để có thể tự tin triển khai một dự án JSD 

  Thời gian: 3 - 5 ngày.
  Phù hợp với: Các tổ chức/công ty đang lên kế hoạch triển khai một hệ thống JIRA Service Desk mới hoặc cải tiến một hệ thống có sẵn.

  Professional

  Gói nâng cao triển khai JSD cho các doanh nghiệp/công ty cần triển khai gấp hệ thống quản lý yêu cầu. Đây là gói được ưa chuộng nhất của Candylio, được thiết kế để triển khai nhanh một hệ thống quản lý yêu cầu cho khách hàng hoặc nội bộ.

  Gói triển khai này tận dụng được ưu thế của những mẫu được định dạng sẵn bởi Candylio:

  • Yêu cầu dịch vụ
  • Quy trình làm việc
  • Chỉ số SLAs
  • Các bản báo cáo thông dụng

  Gói cơ bản bao gồm các dịch vụ huấn luyện và phân tích giống như gói cơ bản. Others organizations opt for additional services with Candylio’s Custom Deployment Package to extend JSD to meet their specific business needs.

  Length: 5-10 days.
  Ideal for: Best for existing implementations needing to migrate and small - midsize organization that plan to grow quickly.

  Enterprise

  The Advanced Deployment Package is similar to the Rapid Deployment Package above. The main difference is that this package is designed to accommodate larger project implementations and multi-functional/project implementations.

  This offering provides enhanced depth and flexibility as it delivers the convenience of a well-defined prepackaged offering. The Advanced Deployment Package provides the foundation customers with two business functions or more complex ticketing projects need. Based on the JSD Assessment & Design Workshop solution blueprint, customers may opt for additional services with the Custom Deployment Package to extend JSD to meet their specific business needs.

  Length: 10 – 15 days
  Ideal for: Enterprise-class organizations supporting internal and external stakeholders as well as those with more complex implementations.

  Elite

  The Custom Deployment Pack allows a customer to map their needs against a predefined list of ala carte JIRA Service Desk services. Using a JSD Assessment & Design Workshop solution blueprint as a guide, customers can select service outcomes that meet their specific business needs.

  Most often used in conjunction with the RSP or ADP packages, this service provides for the customization large organizations need to get the most out of JIRA Service Desk. This package is recommended for:

  • Large organizations that have to support internal and external support models
  • Companies that are migrating from existing ticketing systems
  • JSD users that used Candylio to implement baseline ticketing systems and desire to enhance or customize them

  Length: 2- 10 weeks
  Ideal for: Any JSD organization with complex business needs or that support processes that serve multiple corporate divisions, various affiliates, customers or supply chain partners.