Return to site

Approvals trong Jira Service Desk

· Cấu hình dự án

Jira Service Desk cung cấp một phương pháp dễ dàng để thiết lập phê duyệt ticket. Seft-service! Phê duyệt cho phép bạn chỉ định ai đó trong tổ chức quyết định có nên chấp nhận tiến hành giải quyết ticket hay từ chối. Chỉ cần thêm một bước phê duyệt cho bất kỳ luồng công việc nào được sử dụng trong Jira Service Desk. Và người phê duyệt không cần phải tham dự dưới vai trò "agent" (nhân viên hỗ trợ) - bất kỳ người dùng nào trong Jira Service Desk, Jira Software hoặc Jira Core đều có thể phê duyệt ticket. Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để thiết lập phê duyệt hoặc bạn chỉ cần phương pháp thực hành tốt nhất, đây là 3 trường hợp để sử dụng

1. Mua sắm: Yêu cầu về phần cứng hoặc phần mềm

Mỗi nhân viên cần một công cụ thiết yếu cần thiết để thực hiện công việc của họ: máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn. Vì vậy, các nhà quản lý thường yêu cầu cần thêm phần cứng mỗi khi bắt đầu thuê nhân viên mới. Hoặc nếu ai làm đổ cà phê trên máy tính của họ do tai nạn? Khi nhận được yêu cầu cấp laptop mới, IT admin phải chắc chắn rằng yêu cầu đó đã được phê duyệt. Điều này cũng đúng cho các yêu cầu mua sắm khác cũng như các bàn phím, chuột, phần mềm, ... 

 

Bạn có thể thiết lập phê duyệt trong Jira Service Desk. những người sau đây đều có thể phê duyệt: 

 

- Người quản lý của nhân viên 

 

- Một người trong bộ phận Tài chính 

 

- Quản lý của bộ phận IT 

 

Hãy nhớ rằng bất cứ ai trong tổ chức của bạn cũng có thể là người phê duyệt! Họ không cần một vị trí trong Jira Service Desk để làm thực hiện. 

 

Quá trình phê duyệt là dễ dàng - quay trở lại yêu cầu mua sắm laptop mới. Ghi tên của người quản lý trong phần người phê duyệt. Người quản lý sẽ nhận được thông báo về điều đó và cũng có thể đi tới "requests" để xem tất cả yêu cầu cần được phê duyệt.

Màn hình nhân viên

Màn hình người quản lý / người phê duyệt

Bằng cách thiết lập service desk bao gồm phê duyệt bên trong yêu cầu mua sắm, nhóm CNTT chỉ dành thời gian cho các yêu cầu được chấp thuận. Các nhà quản lý CNTT và các bộ phận khác có thể theo dõi các nhu cầu về phần cứng và phần mềm trên mỗi nhân viên.

2. Bảo mật: Yêu cầu truy cập cơ sở dữ liệu

Đôi khi, nhân viên cần truy cập vào các dữ liệu nhạy cảm. Ví dụ, nhân viên bệnh viện có thể yêu cầu IT truy cập vào một cơ sở dữ liệu nhất định để điền thông tin về lịch sử bệnh nhân. Và nếu bạn đang trong ngành công nghiệp có quy định nghiêm ngặt, có thể cần nhiều phê duyệt cần thiết để yêu cầu cho thông tin nhạy cảm. Đề án phê duyệt của chúng tôi rất linh hoạt và cho phép nhiều người cần phê duyệt yêu cầu trước khi bắt đầu thực hiện.

Bằng cách thiết lập phê duyệt trong service desk để có các yêu cầu thông tin nhạy cảm, công ty của bạn sẽ được bảo vệ khỏi rủi ro - và vào cuối năm, các phòng IT và kế toán sẽ thực hiện kiểm toán dễ dàng hơn. Cuối cùng: chấp thuận cho các vé bàn làm việc ít đau đớn hơn so với kênh gốc.

Kết luận: Phê duyệt các ticket trên service desk thì tiện lợi hơn nhiều so với kênh hỗ trợ truyền thống.

3. Hỗ trợ khách hàng: yêu cầu báo cáo lỗi (bug)

Một trong những lợi ích lớn nhất của Jira Service Desk là tích hợp với Jira Software để giúp các nhóm IT và development dễ dàng hơn trong cộng tác và giải quyết vấn đề. Thông thường một nhân viên hoặc khách hàng bên ngoài báo cáo một lỗi (bug) bằng cách sử dụng Jira Service Desk. IT khắc phục lỗi bằng cách làm việc với các developers trong Jira Software - nhưng sau đó, quản trị viên IT cần phải chắc chắn rằng lỗi của khách hàng đã được khắc phục trước khi đóng ticket. 

Bây giờ, thay vì nhận xét và chờ đợi cho khách hàng trả lời, service desk có một quy trình để đảm bảo khách hàng hài lòng trước khi giải quyết.

Lời khuyên: Bạn muốn theo dõi tất cả các yêu cầu đã được mình chấp thuận? Thiết lập hàng đợi mới có tất cả yêu cầu đã được chấp thuận bởi với truy vấn JQL “Approvals = approved()”

 
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK