Return to site

Atlassian và Slack

Trở thành đối tác chiến lược

· product,Slack,Stride,Hipchat

Hôm nay, chúng tôi công bố một quan hệ đối tác chiến lược mới giữa Atlassian và Slack. Hàng triệu người trên khắp thế giới sử dụng Slack để kết nối các đội của họ, thống nhất các hệ thống của họ và thúc đẩy công việc kinh doanh của họ. Là một phần của quan hệ đối tác này, chúng tôi sẽ ngừng Hipchat Cloud, Hipchat Data Center, Hipchat Server và Stride. Chúng tôi đang làm việc với Slack để có thể sớm chuyển tất cả khách hàng qua hệ thống mới.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Stride, Hipchat Cloud, Hipchat Server và Hipchat Data Center cho đến các ngày sau:

 • Stride và Hipchat cloud cho đến ngày 15 tháng 2 năm 2019
 • Hipchat Server và Hipchat Data Center cho đến:
 • Hipchat Data Center (v3.0): ngày 22 tháng 6 năm 2019
 • Hipchat Data Center (v3.1): 26 tháng 9 năm 2019
 • Hipchat Server (v2.1): ngày 8 tháng 12 năm 2018
 • Hipchat Server (v2.2): ngày 30 tháng 5 năm 2019
 • Hipchat Server (v2.4): ngày 30 tháng 6 năm 2020

Chúng tôi tin rằng tất cả các đội đều cần các công cụ cho phép họ cộng tác, giao tiếp và theo dõi công việc để thành công và quan hệ đối tác của chúng tôi với Slack sẽ cung cấp yếu tố thiết yếu cho các đội.

Chúng tôi cũng tin rằng thông báo này mang đến một số cơ hội:

Atlassian sẽ tiếp tục xây dựng các công cụ cộng tác hàng đầu trong ngành và tăng gấp đôi các thị trường và sản phẩm cốt lõi của chúng tôi, bao gồm Jira Software, Confluence, Jira Service Desk, Bitbucket và Trello.

Đầu tư và quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi với Slack sẽ cung cấp cho Atlassian sự tiếp xúc liên tục trong không gian truyền thông nhóm và giúp chúng tôi nhận ra tầm nhìn của mình thông qua ảnh hưởng của chúng tôi trong quan hệ đối tác.

Là một phần của sự hợp tác và xây dựng trên sự thành công của việc tích hợp hiện có giữa các sản phẩm của Atlassian và Slack, chúng tôi sẽ cùng phát triển tích hợp chặt chẽ hơn giữa các sản phẩm của chúng tôi. Mục tiêu trên các sản phẩm này là định hình lại hoàn toàn cách các nhóm tương tác với thông tin và đồng nghiệp - cuối cùng mở khóa cấp độ mới về năng suất nhóm và tiềm năng.

Gia tăng tiềm năng dịch vụ cho Đối tác thông qua tư vấn, tăng cường nhân viên kỹ thuật, công việc tích hợp và phát triển tùy chỉnh để giúp khách hàng.

Một tỷ lệ đáng kể khách hàng của chúng tôi đang sử dụng các sản phẩm của Atlassian với Slack và chúng tôi tin rằng tích hợp mà chúng tôi sẽ xây dựng với Slack, kết hợp với chuyên môn kỹ thuật và dịch vụ sâu sắc của Đối tác của chúng tôi sẽ mang lại cho khách hàng nhiều giá trị hơn và gia đình sản phẩm Atlassian hấp dẫn hơn đối với các đội lớn và nhỏ.

Điều này ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

Chúng tôi nhận thấy thông tin này khá bất ngờ và bạn sẽ cần thời gian để hiểu điều này sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn đồng thời hỗ trợ khách hàng của bạn chuyển đổi như thế nào. Dưới đây là một số thông tin bổ sung liên quan đến thay đổi này:

 • Cloud Stride và Hipchat (bao gồm API, hỗ trợ nhà phát triển và ticket hỗ trợ) sẽ vẫn khả dụng đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2019. Dịch vụ Cloud Stride và Hipchat sẽ ngừng hoạt động sau ngày này.
 • Hipchat Server và Hipchat Data Center (bao gồm API, hỗ trợ nhà phát triển và vé hỗ trợ) sẽ vẫn có sẵn thông qua các ngày được liệt kê ở trên. Các dịch vụ Hipchat Server và Hipchat Data Center sẽ ngừng hoạt động sau ngày này.
 • Có hiệu lực ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ phát hành bản cập nhật sản phẩm Stride hoặc Hipchat cho các vấn đề bảo mật hoặc các lỗi nghiêm trọng.
 • Không có kế hoạch cho Atlassian để di chuyển các ứng dụng Stride hoặc Hipchat sang nền tảng Slack; chúng tôi khuyến khích bạn khám phá các công cụ dành cho nhà phát triển Slack để tìm hiểu thêm về cách xây dựng ứng dụng liên lạc thời gian thực bằng cách sử dụng nền tảng Slack.
 • Các nhóm hiện tại sẽ có thể tiếp tục thêm người dùng và sử dụng Hipchat Cloud và Stride cho đến ngày 15 tháng 2 năm 2019.
 • Khách hàng Hipchat Data Center & Hipchat Server hiện tại có thể gia hạn đến hết ngày 26 tháng 7 năm 2019 và sẽ được hỗ trợ sau khi hết thời gian cấp phép.

Bạn có thể bắt đầu với Slack ngay hôm nay bằng cách tạo một nhóm làm việc mới trên Slack. Truy cập vào đây để sử dụng Slack ngay lập tức mà không cần chuyển dữ liệu của bạn. Để bắt đầu quá trình di chuyển dữ liệu của bạn, hãy truy cập trung tâm chuyển đổi.

Slack đã hoạt động với nhiều sản phẩm của Atlassian mà bạn biết và sử dụng, như Jira và Bitbucket. Khi chúng tôi tăng cường quan hệ đối tác và xây dựng trên sự thành công của các tích hợp hiện có giữa các sản phẩm của Atlassian và Slack, chúng tôi cũng sẽ cùng phát triển tích hợp bản địa chặt chẽ hơn giữa các sản phẩm của chúng tôi.

Khuyến mãi đặc biệt: Giảm giá 75% trong vòng 12 tháng tới
 

Slack đang tổ chức một chương trình khuyến mãi đặc biệt cho tất cả khách hàng Hipchat, Stride, Stack và ELA của chúng tôi cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2019. Khách hàng của các sản phẩm này (bao gồm cả đối tác Atlassian cũng là khách hàng) được giảm giá 75% trong 12 tháng tiếp theo khi bạn đăng ký Slack bằng mã duy nhất Atlassian đang gửi cho khách hàng đủ điều kiện (địa chỉ liên hệ kỹ thuật và thanh toán) trực tiếp qua email.

text here.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK