Return to site

Confluence đã giúp Bonobos như thế nào?

· Cấu hình dự án,Confluence,Khách hàng

Bonobos là một trang thương mại điện tử thiết kết và bán quần áo nam, hứa hẹn cho khách hàng một trãi nghiệm mua sắm linh hoạt và dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong 8 năm qua, Bonobos đã phát triển nhanh chóng: vượt trên $125 triệu usd và chăm sóc hơn 250,00 khách hàng. Kể từ 2007 Bonobos phát triển trở thành cửa hàng bán lẻ quần áo nam ấn tượng nhất. Công ty đã phát triển vượt qua khỏi mô hình start-up ban đầu, vì thế Bonobos cần một nơi chứa các quy trình hoạt động hiệu quả hơn, gọn gàng hơn cho việc giao tiếp cộng tác và tập hợp văn bản thông tin. Trong bản tin này, chúng ta sẽ khám phá Confluence đã giúp Bonobos làm điều đó như thế nào.

- Giai đoạn 1: Thiết lập

Bonobos bắt đầu sử dụng Confluence để:

  • Upload/tập trung toàn bộ tài liệu nội bộ để trợ giúp nhân viên mới nắm bắt nhanh hơn và tham gia hệ thống toàn diện hơn.
  • Cho phép duy trì tính ổn định và liên tục kể cả khi thay đổi nhân sự.
  • Cung cấp sự minh bạch trong công việc và ra quyết định cho toàn tổ chức.

- Giai đoạn 2:

Khi Confluence bắt đầu thông qua rộng rãi, chúng tôi đặt tên thân mật cho nó là BIN (Bonobos information network) vì những tác động theo sau:

  • Loại bỏ việc trao đổi qua email nội bộ hoặc sử dụng các bảng tính Excel.
  • Cung cấp service desk tự phục vụ cho nhân viên, cho phép tìm kiếm các chủ đề, và tìm thấy câu trả lời nhanh chóng. ví dụ "Nơi nào có thể tìm thấy hợp đồng của tôi?", "Tôi cần bàn phím mới"...
  • Cung cấp kho lưu trữ cho toàn bộ các loại văn bản nội bộ để truy cập nhanh hơn, có thể bao gồm danh bạ nhân viên, các cửa hàng , chính sách nội bộ và hơn thế nữa.
  • Thay thế nhu cầu cần có người quản lý cửa hàng, người mà phải bay khắp đất nước để đào tạo nhân viên mới, cũng như các nhân viên ở xa có thể dễ dàng giao tiếp cùng nhau.
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK