Nếu bạn muốn tự quản lý Jira Software và Jira Service Desk. Bạn sẽ có 2 lựa chọn là Server hoặc Data Center license.

So sánh tính năng

Bên dưới là bảng so sánh cơ bản giữa bản Server và Data center của Jira

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK