Return to site

JIRA Service Desk dễ sử dụng, mạnh mẽ và tính linh hoạt của nó hoàn toàn phù hợp với những gì bảo hiểm Oscar cần cung

· Khách hàng,Jira Service Desk,Jira Software,DevOps,Agile

Bảo hiểm Oscar cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt nhất nhờ Atlassian. Họ cung cấp một cách tiếp cận mới cho bảo hiểm y tế bằng cách làm cho nó đơn giản, dễ tiếp cận và hiệu quả chi phí

Thử thách

Trước đây, Oscar đã sử dụng Salesforce để theo dõi tất cả các tương tác giữa khách hàng, nhân viên và bác sĩ. Hệ thống tỏ ra tốn thời gian, rườm rà, và không linh hoạt.

Giải pháp

Oscar nhắm đến JIRA Service Desk, và biết rằng nó dễ sử dụng, sức mạnh và tính linh hoạt của nó hoàn toàn phù hợp. Công ty bây giờ dựa vào Atlassian Stack để duy trì sứ mệnh của mình và đã liên kết các sản phẩm Atlassian giữa nhân viên và kinh nghiệm của khách hàng bao gồm dịch vụ khách hàng và hỗ trợ nội bộ.

Kể từ lần giới thiệu đầu tiên, nhiều phòng ban, bao gồm cả HR, phòng phát triển, phòng công nghê và IT, đã thông qua JIRA Service Desk. Công ty cũng sử dụng Atlassian để hỗ trợ văn hóa của DevOps về hợp tác giữa IT và phòng phát triển. Ví dụ: họ có một bot HipChat thiết lập các chi nhánh web mới và quản lý tài khoản VPN cho nhân viên.

Lợi ích

Oscar đã xóa tất cả những điều này trong khi duy trì sự tuân thủ hoàn toàn với HIPAA, ACA và các quy định của ngành khác. Bằng cách xây dựng phong cách làm việc tự động hóa và DevOps, Oscar có thể tập trung vào việc đầu tư thời gian và tiền bạc để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt nhất cho khách hàng.

Để tìm hiểu thêm về cách Oscar đã sử dụng ChatOps để tự động hoá công ty, hãy xem buổi thuyết trình của họ tại Atlassian Summit 2015.

"Atlassian Stack giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt nhất có thể".-- Sara Wajnberg, Giám sát công nghệ, Bảo hiểm Oscar

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK