Return to site

Liên kết Jira issue đến Confluence tự động

· Cấu hình dự án

 

Hơn 50% người dùng Jira Software cũng sử dụng Confluence trong quá trình phát triển phần mềm. Các đội development theo dõi công việc của họ trên Jira, và các đội business thì chủ yếu sử dụng Confluence là nơi cùng nhau cộng tác xung quanh các yêu cầu, tài liệu, kế hoạch tiếp thị, các báo cáo bán hàng...

 

Giá trị của việc tích hợp Jira - Confluence là kết nối các đội kỹ thuật với các đội phi kỹ thuật để phát hành phần mềm hiệu quả, cũng như không có dự án nào chỉ thực hiện bởi một đội vì thế các dự án sẽ được phát hành nhanh hơn. Dưới đây là 7 cách để tối ưu hóa tích hợp Jira và Confluence.

7 cách để tận dụng với tích hợp Jira - Confluence

Jira là công cụ mạnh mẽ trong việc quản lý các quy trình dự án từ bắt đầu đến kết thúc, nhưng các cuộc thảo luận và kế hoạch xây dựng xung quanh dự án cũng rất quan trọng. Confluence cung cấp một nơi để tập hợp toàn bộ các cuộc thảo luận và tài liệu về dự án một cách minh bạch, vì thế kết hợp cả hai sẽ mang đến một cái nhìn bao quát toàn toàn dự án.

1. Automatic links

Bất cứ khi nào có một issue Jira được đề cập trong một trang Confluence thông qua Jira Issue Macro, Jira sẽ tự động tạo liên kết issue đến trang đó cho bạn. Từ Jira, người dùng có thể dễ dàng truy cập thẳng đến các trang như thông tin kỹ thuật cho issue, các bài viết cơ sở kiến thức để hỗ trợ tickets, các bản phác thảo về dự án...

Ad-hoc Links

Tạo liên kết giữa issues với các trang liên quan bằng hộp thoại 'Liên kết' trong Jira. Tạo ra một bài viết cơ sở kiến thức cho các báo cáo về bug hoặc lưu trữ các thông tin về user stories và yêu cầu trong xây dựng một tính năng mới.

3. Embed issues with copy and paste

Autoconvert tạo ra các báo cáo về issues, backlogs và tasks dễ dàng cũng như sao chép và dán. Sử dụng Application Links để tích hợp Jira và Confluence, sau đó bạn có thể dán URL của issue Jira hoặc URL của Jira query vào trình soạn thảo và chúng sẽ ngay lập tức biến đổi thành Jira Issue macro.

Mẹo: Có một số liên kết khác mà khi dán vào Confluence sẽ tự chuyển đổi thông qua autoconvert (ví dụ các liên kết youtube sẽ chuyển đổi sang video trên YouTube).

4. Create new issues from scratch

Sao chép, dán, sao chép, dán, sao chép, dán - bạn mệt chứ? Chúng tôi cũng thế. Việc di chuyển qua lại giữa Jira và Confluence thực sự làm lãng phí thời gian quý giá của bạn. Giảm việc chuyển đổi qua lại bằng cách tạo một issue mới ngay trong Confluence. Chỉ cần đánh dấu bất kỳ đoạn văn bản nào trên trang Confluence, nhấp vào biểu tượng Jira software xuất hiện phía trên đoạn văn bản tô đậm và bạn có thể tạo ra một issue mới:

5. Display your Jira data with charts

Jira Reports Blueprint hữu ích vì nó giúp các đội development dễ dàng tạo ra các báo cáo ad-hoc trong Confluence để trình bày chi tiết về các release mới nhất được theo dõi trong Jira. Các báo cáo này cũng thể hiện tính minh bạch và cho các bên liên quan cái nhìn tổng quát về hoạt động của đội development. Jira Chart macro trong Jira Reports Blueprint sẽ hiển thị các dự án và issue Jira dưới dạng một biểu đồ tròn trong trang Confluence.

6. Maintain traceability within Confluence

Confluence cung cấp tiện ích để xem tất cả các sprints, epics, và các issue có liên quan hoặc được nhúng vào trong trang ngay tại JIRA link nằm ở trên (như hình bên dưới). Nhấp vào các sprint liên quan, epic hoặc issue bên trong và bạn sẽ được đưa thẳng vào Jira để biết thêm thông tin.

7. Create issues from instructional text

Quản trị viên của space có thể chèn văn bản hướng dẫn vào trình soạn thảo trang mẫu để giải thích nội dung cần viết và cách kích hoạt các tính năng soạn thảo. Văn bản hướng dẫn sẽ biến mất khi người sử dụng ghi nội dung lên đó và sẽ không hiển thị khi trang được lưu lại. Sử dụng tính năng của văn bản hướng dẫn trong trang mẫu để kích hoạt một @mention hoặc một Jira macro (tạo issue ngay trên Confluence mà không cần chuyển đổi qua Jira).

Confluence cung cấp một nguồn cơ sơ kiến thức duy nhất cho tất cả các tài liệu liên quan, đưa các đội gần hơn trong việc xây dựng phát triển sản phẩm nhanh chóng. Các issue Jira nằm trong tài liệu đồng nghĩa chuyển đổi qua lại ít hơn và dễ dàng hơn trong việc giữ các bên liên quan và thành viên đội trong vòng lặp, do đó nâng cao sự cộng tác. Cùng nhau Jira và Confluence không chỉ đẩy nhanh tiến độ công việc mà còn thúc đẩy sự hiệu quả.

 

Bạn yêu thích tính năng và lợi ích nào khi kết hợp sử dụng Jira + Confluence? Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ với mọi người.

 

Tác giả: Kesha Thillainayagam

June 20, 2017

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK