Return to site

Lý do chọn JIRA Software cho phát triển phần mềm

· Cấu hình dự án
A. Jira Software và REDMINE

Customizable workflow designer

Tính năng worklow linh hoạt của Jira Software cho phép bạn thiết kết, triển khai và tùy chỉnh worklow phù hợp với mỗi yêu cầu đặc trưng cho từng đội.

JIRA Software:Yes / REDMINE:No

Drag and drop issue prioritization

Cập nhật công việc trong đội dễ dàng hơn với Jira Software. Chuyển đổi issues và thay đổi quyền ưu tiên công việc chỉ với việc kéo và thả.

JIRA Software:Yes / REDMINE:No

Customizable dashboards

Tạo bảng điều khiển trong Jira Software để chứa các thông tin cần thiết cho việc lên kế hoạch và theo dõi công việc. Sử dụng các tiện ích để tùy biến bảng cho phù hợp với các nhu cầu.

JIRA Software:Yes / REDMINE:Yes

Agile planning and reporting

Lên kế hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên và lặp lại quy trình công việc (sprint) của đội dễ dàng hơn với Jira Software. Tăng cường theo dõi thời gian thực và báo cáo hiệu suất hoạt động của đội qua từng sprint.

JIRA Software:Yes / REDMINE:No

REST APIs

Tích hợp Jira Software với các công cụ mà đội của bạn đang sử dụng bằng cách tận dụng sức mạnh của APIs.

JIRA Software:Yes / REDMINE:Yes

Marketplace with 1,000+ plugin and add-ons

Mỗi đội software development đều có phương thức hoạt động khác nhau. Có hơn 1,000+ plugin và các add-ons trên Atlassian Marketplace để hỗ trợ Jira Software cho phù hợp với các phương thức development khác nhau.

JIRA Software:Yes / REDMINE:No

Runs on cloud and server

Linh hoạt trong triển khai là chìa khóa chính. Cài đặt Jira Software trên cloud hoặc chạy trên server là tùy vào lựa chọn của bạn.

JIRA Software:Yes / REDMINE:Yes

Data center deployment

Hoàn hảo cho các tổ chức hoặc đội yêu cầu tính sẵn sàng và hiệu suất cao ở quy mô lớn.

JIRA Software:Yes / REDMINE:No

B. Jira Software và GitHub

Ready to use workflows

 

Thiết lập nhanh workflows trong Jira Software giúp đội bạn bắt đầu nhanh chóng và không tốn thời gian. Tạo và tùy chỉnh mạnh mẽ workflow mang đến cho đội sự linh hoạt và khả năng tập trung xử lý công việc cần thiết.

 

JIRA Software:Yes / GitHub:No

 

Drag and drop issue prioritization

 

Cập nhật công việc trong đội dễ dàng hơn với Jira Software. Chuyển đổi issues và thay đổi quyền ưu tiên các tác vụ chỉ với việc kéo và thả.

 

JIRA Software:Yes / GitHub:Yes

 

Customizable dashboards

 

Tạo bảng điều khiển trong Jira Software để chứa các thông tin cần thiết cho việc lên kế hoạch và theo dõi công việc. Sử dụng các tiện ích để tùy biến phù hợp với các nhu cầu của bảng điều khiển.

 

JIRA Software:Yes / GitHub:No

 

Agile planning and reporting

 

Lên kế hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên và lặp lại các giai đoạn (sprint) của đội dễ dàng hơn với Jira Software. Tăng cường theo dõi thời gian thực và báo cáo hiệu suất hoạt động của đội qua từng sprint.

 

JIRA Software:Yes / GitHub:No

 

Real-time release tracking

 

Jira Software cung cấp khả năng theo dõi thời gian thực (real-time) và cập nhật trạng thái release tiếp theo của đội bạn. Tất cả đều tập trung trong cùng một nơi.

 

JIRA Software:Yes / GitHub:No

 

REST APIs

 

Tích hợp Jira Software với các công cụ mà đội của bạn đang sử dụng bằng cách tận dụng sức mạnh của APIs.

 

JIRA Software:Yes / GitHub:Yes

 

Marketplace with 1,000+ plug-and-play add-ons

 

Mỗi đội software development đều có phương thức hoạt động khác nhau. Có hơn 1,000+ plugin và các add-ons trên Atlassian Marketplace để mở rộng Jira Software để phù hợp với các phương thức development khác nhau.

 

JIRA Software:Yes / GitHub:No

 

Data center deployment

 

Hoàn hảo cho các tổ chức hoặc đội yêu cầu có tính sẵn sàng và hiệu suất cao ở quy mô lớn.

 

JIRA Software:Yes / GitHub:No

 

Runs on cloud and server

 

Deployment linh hoạt là chìa khóa chính. Cài đặt Jira Software trên cloud hoặc chạy trên server là tùy vào lựa chọn của bạn.

 

JIRA Software:Yes / GitHub Enterprise

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK