Return to site

Một số thuật ngữ thông dụng trong Jira - Phần 1

· Khách hàng

Đôi khi các thuật ngữ khiến chúng ta khó hiểu khi bắt đầu sử dụng một sản phẩm mới như Jira chẳng hạn (hay các phương pháp Agile). Bên dưới đây, chúng tôi đã biên soạn một danh sách các từ cơ bản trong Jira. Mọi đóng góp cho bản danh sách này các bạn vui lòng để lại tên thuật ngữ cần bổ sung kèm theo định nghĩa nó bên dưới các bình luận.

Story hoặc User story

Là một tài liệu sơ giản về yêu cầu sản phẩm với góc nhìn người dùng. Thông thường user story do khách hàng hoặc đại diện khách hàng cung cấp.

Backlog

Danh sách tập hợp các user stories, bugs và tính năng cho một sản phẩm hoặc sprint.

Board

Công cụ dùng để hiển thị hoạt động công việc trong một quy trình làm việc cụ thể. Nó có thể thay đổi thích ứng với các phương pháp phát triển Agile khác nhau (ví dụ, một bảng Scrum sẽ hiển thị các công việc được di chuyển từ product backlog đến sprint backlog, trong khi đó một bảng Kanban thường có một quy trình làm việc ba bước: To do, In Progress, và Done).

Burndown Chart

Hiển thị số lượng ước tính và thực tế cho tổng số công việc phải hoàn thành trong một sprint.

Control Chart

Hiển thị cycle time hoặc lead time cho sản phẩm, phiên bản hoặc sprint.

Lead time

Thời gian một tác vụ đi từ đầu đến cuối của một quy trình.

Cycle Time

Thời gian làm việc trên một issue - thông thường thời gian sẽ được tính khi bắt đầu công việc trên một issue cho đến khi hoàn thành. Ví dụ, nếu một issue được mở lại lần nữa (reopened). làm việc, và hoàn thành lần nũa, thì thời gian làm việc thêm đó sẽ được tính vào chung cycle time.

Daily stand-up

Là một cuộc họp nhỏ 15 phút trước khi bắt đầu ngày làm việc, nó giúp mọi thành viên nắm bắt toàn bộ công việc của ngày hôm qua.

Epic

Đại điện cho một user story lớn và cần phải được chia thành các story nhỏ. Chúng ta có thể phải chạy nhiều sprint để hoàn thành một epic. Cấu trúc các đơn vị làm việc trong Jira Software được phân chia theo sau: Project > Epics/Components > Stories > Tasks > Subtasks.

Filter

Xác định những gì có thể nhìn thấy trên mỗi board của bạn, Sử dụng cấu trúc truy vấn của Jira (JQL) bạn có thể tùy chỉnh chính xác issue nào sẽ hiển thị trên board.

Issue

Đơn giản là một đơn vị công việc trong Jira và hoạt động trong một quy trình công việc, từ khởi tạo đến khi hoàn thành. Issue đại diện cho các đơn vị công việc như từ một tác vụ đơn giản, bug, cho đến các tác vụ lớn cần được theo dõi (story hoặc epic).

Kanban

Là hệ thống để hình dung quy trình công việc và hạn chế số lượng công việc đang tiến hành. Kanban không hướng tới sprint giống như phương pháp Scrum, vì nó liên tục hơn.

Scrum

Scrum là một phương pháp Agile, nơi sản phẩm được xây dựng theo các lần lặp đi lặp lại trong một thời gian cố định gọi là sprint. Nó mang đến các đội một nền tảng trong việc phát hành software một cách điều đặn.

Scrum of Scrums

Một kỹ thuật để mở rộng quy mô Scrum, các dự án đa đội. Scrum of scrum là một phiên bản Agile mà theo truyền thống gọi là program management.

Sprint

Một sprint được hiểu là một vòng lặp - ngắn hạn (lý tưởng là 2 đến 4 tuần) mà đội phát triển thực hiện đầy đủ các công việc cần thiết như lập kế hoạch, phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai để cho ra các phần nhỏ của sản phẩm.

Sprint planning

Một cuộc họp toàn đội để quyết định những gì sẽ hoàn thành trong sprint sắp tới.

Sprint retrospective

Một bản báo cáo đánh giá những gì làm tốt và không tốt, kèm theo các hành động để sprint tới tốt hơn.

Story Point

Ước lượng mức độ phức tạp tương đối của một story.

Swimlane

Phân loại các công việc vì thế các đội agile có thể xem xét công việc nào nên tiến hành trước.

Task

Là một đơn vị công việc chứa trong một story.

Velocity

Đo lường khối lượng công việc mà một đội có thể xử lý trong một thời hạn nhất định ví dụ bao nhiêu product backlog mà đội có thể hoàn thành trong một sprint. Velocity có thể được tính toán dựa trên cơ sở story points, giá trị kinh tế, giờ làm việc, số lượng công việc, hoặc bất kỳ trường số bạn đã chọn.

Workflow

Quy trình hoạt động chuyển đổi của một story, task, sub-task trong một chu trình quy trình công việc trên bảng scrum hoặc kanban

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK