Return to site

Quản lý dự án Agile hiệu quả với Jira

· Cấu hình dự án

JIRA – Agile Project

Phương pháp Agile dùng trong phát triển phần mềm trở nên phổ biến những năm gần đây.

Agile Projects sử dụng phương pháp incremental (mô hình gia tăng) để phát triển các yêu cầu.

Những điểm nổi bật của dự án Agile/Scrum Project:

 1. Các yêu cầu được tạo ra/ thoả thuận và sau đó được tập hợp trong Product Backlog
 2. Các yêu cầu (User stories) được xếp hạng theo thứ tự ưu tiên và mức độ quan trọng trong kinh doanh.
 3. Sau khi xếp hạng, các stories sẽ được gán trong các chu kỳ phát triển (Sprints) kéo dài khoảng 4-6 tuần.
 4. Một bảng scrum sẽ hiển thị về tình trạng và tiến độ công việc.

JIRA hỗ trợ thành công cho toàn bộ các hoạt động của dự án theo phương pháp Agile. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ xem xét cách thực hiện.

Lưu ý – Đầu tiên, bạn cần JIRA Agile add-on .

Sử dụng JIRA issues để tạo ra các user stories:

 • Bạn có thể có một product backlog bằng cách tạo ra một User story chính và các sub-task theo sau đó.
 • Hoặc bạn có thể tạo một issue - Epic và một issue - Story để liên kết. Để làm thế, trong trang ‘Create Issue’ bạn có thể đi đến “Configure Fields” và chọn “Epic link” field đưa vào màn hình tạo issue. Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất.

Lưu ý: Bạn không thể liên kết một Epic này đến một Epic khác.

 

Tính năng quan trọng tiếp theo của Agile Project là bảng Scrum. JIRA cung cấp một tính năng được gọi là “Board”, và nó nằm ngay dưới danh mục “Agile”.

Các tính năng JIRA giúp tiến trình Agile đạt hiệu quả cao

Tính năng #1) Người dùng có thể tạo và quản lý bảng điều khiển trong Agile. Nó sẽ hiển thị các issue từ cùng dự án hoặc nhiều dự án khác để có thể giám sát tiến trình từ một nơi.

Tính năng #2) Có 2 loại bảng trong JIRA Agile (sẽ được giải thích ở bên dưới). Chọn loại bảng thích hợp và tiếp tục các bước tiếp theo để tạo bảng. Bạn sẽ chọn dự án chứa các issue đang được xem xét. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ thảo luận về bảng Scrum

Tính năng #3) Sau khi bảng được tạo ra, bạn có thể cấu hình cho phù hợp nhu cầu của tổ chức. Về cơ bản, có 2 chế độ cho một bảng là plan và work. Plan là phần mà bạn có thể phân loại các yêu cầu (stories) vào trong các Sprints. Work là phần dùng để theo dõi thời gian xử lý và tiến độ tổng quát. Ngoài ra, bạn có thể tạo thêm nhiều loại báo cáo.

Tính năng #4) Plan mode:

Dưới đây là ví dụ minh họa cho một planning:

 • Planning hiển thị tất cả các user stories được tạo ra trong dự án.
 • Bạn có thể sử dụng danh mục LHS để quyết định những issue nào cần được hiển thị. Bạn có thể xem toàn bộ issue hoặc những cái có liên quan đến một Epic cụ thể.
 • Thay đổi sắp xếp các issue đang được xem xét bằng cách kéo thả chúng trong backlog.
 • Từ trình đơn danh mục RHS khi bấm vào một issue, bạn có thể tạo liên kết, tác vụ phụ, legwork và thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên issue.
 • Bạn có thể sử dụng màn hình này để tạo một sprint nếu bạn có đủ quyền hạn.

Tính năng #5) Work mode:

Hiển thị thông tin của về các hoạt động trong bảng sprint. Toàn bộ các user stories sẽ được phân loại vào các mục To do, In progress và Done.

Tính năng #6) Agile Reports:

Đi đến Agile Board->Reports. Jira được tích hợp nhiều dạng báo cáo Agile. Bạn chỉ việc chọn loại báo cáo và cơ sở dữ liệu phù hợp cho yêu cầu.

Tính năng #7) Managing boards:

Nếu bạn là một admin hoặc được cung cấp quyền hạn cần thiết, bạn có thể chỉnh sửa cấu hình của một board đã có sẵn. Để làm điều đó, đi đến “Agile->Manage Boards”. Trong màn hình tiếp theo, chọn tùy chọn "Configure" của bảng mà bạn muốn chỉnh sửa trong danh sách toàn bộ các bảng hiện tại.

Và trang tiếp theo, bạn có thể định nghĩa/chỉnh sửa các chi tiết cần thiết:

Jira

Tất cả những gì bạn cần để thực hiện công việc một cách tốt nhất.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK