Return to site

Scaled Agile Framework (SAFe)

· Agile,DevOps,Portfolio

Scaled Agile Framework (SAFe®) giúp doanh nghiệp giải quyết những thách thức quan trọng trong việc phát triển và cung cấp cho doanh nghiệp software và system trong thời gian ngắn nhất có thể. Đây là cơ sở tri thức trực tuyến của những người xây dựng software và system quan trọng bậc nhất trên thế giới, cũng như của các mô hình thành công đã được chứng minh.

SAFe đồng bộ hoá sự liên kết, hợp tác và phân phối cho nhiều nhóm Agile. Với khả năng mở rộng và điều chỉnh, SAFe cho phép mỗi tổ chức vận dụng nó theo nhu cầu kinh doanh của riêng mình. Nó hỗ trợ các giải pháp quy mô nhỏ cũng như các hệ thống phức tạp yêu cầu hàng ngàn người tham gia.

Một bộ kiến thức phong phú, SAFe mô tả các vai trò, trách nhiệm, artifact và các hoạt động cần thiết để thực hiện phát triển Lean-Agile.

Cải thiện Kết quả Phát triển Hệ thống

Trong lĩnh vực này, SAFe là một phương pháp đã được chứng minh để phát triển các system và softwarephức tạp theo cách thức Lean-Agile và được đúc kết từ ba kiến ​​thức cơ bản: Phát triển Agile, tư duy hệ thống và phát triển sản phẩm. Nó giúp doanh nghiệp trả lời các loại câu hỏi sau:

 • Làm thế nào để chúng ta sắp xếp các mục tiêu kinh doanh và kỹ thuật của công ty? Làm thế nào để đưa ra quyết định tốt hơn nhằm cải thiện kết quả kinh tế?
 • Làm thế nào để cung cấp giá trị mới trên một lịch trình có thể dự đoán để phần còn lại của doanh nghiệp có thể lên kế hoạch và thực hiện?Làm thế nào để cải thiện chất lượng của các giải pháp và làm hài lòng khách hàng?
 • Làm thế nào để ứng dụng Agile trên toàn doanh nghiệp, để có được kết quả tốt hơn? Công tác tổ chức như thế nào để các chương trình mang lại hiệu quả và tránh sự chậm trễ và quan liêu vốn có trong một cấu trúc phân cấp, truyền thống? Làm cách nào để quản lý và giảm thiểu sự phụ thuộc giữa các nhóm, các chương trình, và các giá trị khác nhau?
 • Làm thế nào để chúng ta tạo ra một môi trường thúc đẩy hợp tác, đổi mới, và cải tiến không ngừng? Làm thế nào để thúc đẩy động lực nội tại của những người làm công việc này? Làm thế nào có thể thay đổi văn hoá của mình để có thể sẵn sàng đón nhận rủi ro, chịu đựng được sự thất bại và không ngừng học tập? Làm thế nào có thể giúp các đội cải thiện mà không bị cản trở?
 • Làm cách nào để biết các nhóm Agile đang làm gì và đánh giá hiệu quả hoạt động của chúng?

Bằng cách áp dụng SAFe và áp dụng các giá trị, nguyên tắc và thực tiễn được mô tả rõ ràng - doanh nghiệp có thể giải quyết những câu hỏi này và nhận được những thành công to lớn.

Các mô hình SAFe

SAFe hỗ trợ đầy đủ các môi trường phát triển với bốn mô hình đầy sáng tạo, được minh họa ở hình 1.

 • Essential SAFe
 • Portfolio SAFe
 • Large Solution SAFe
 • Full SAFe

Mô hình SAFe

Essential SAFe

Mô hình Essential SAFe là trọng tâm của Framework và là điểm bắt đầu đơn giản nhất để thực hiện. Đây là block cơ bản cho tất cả các mô hình SAFe khác và mô tả các yếu tố quan trọng nhất cần thiết để thực hiện phần lớn lợi ích của Framework.

Cùng với đó, Team và các Program Level tạo thành một cấu trúc tổ chức được gọi là Agile Release Train (ART), tại đây các nhóm Agile, các bên liên quan chính và các nguồn lực khác được giao nhiệm vụ đưa ra giải pháp quan trọng.

Essential SAFe bao gồm cả team và các program level, được thể hiện trong hình 2.

Mô hình Essential SAFe

Large Solution SAFe

Mô hình Large Solution SAFe dùng để phát triển các giải pháp lớn nhất và phức tạp nhất thường đòi hỏi nhiều nhà cung cấp và nhiều release train, nhưng không yêu cầu phải cân nhắc danh mục đầu tư. Điều này là phổ biến đối với các ngành công nghiệp như hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô và chính phủ, nơi mà các giải pháp lớn, chứ không phải quản lý danh mục đầu tư, là mối quan tâm chính.

Giải pháp của Large Solution Level giúp các doanh nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức lớn nhất - xây dựng ở quy mô lớn các phần mềm đa nghành, phần cứng, các hệ thống CNTT phức tạp, và chúng hoạt động gắn kết với nhau. Việc này đòi hỏi các vai trò bổ sung, artifact , sự kiện và sự phối hợp. Các doanh nghiệp sử dụng các hệ thống độc lập với nhau hoặc những doanh nghiệp quy mô vài trăm nhân sự có thể không cần mô hình này.

*release train: Một chu kỳ phát hành đã được lên kế hoạch trước đó và phải được tuân thủ nghiêm ngặt theo từng giai đoạn.Mô hình Large Solution SAFe

Mô hình Large Solution SAFe

Portfolio SAFe

Mô hình Portfolio SAFe giúp sắp xếp việc thực hiện danh mục đầu tư chiến lược của doanh nghiệp, bằng cách triển khai Agile xung quanh dòng giá trị thông qua một hoặc nhiều value stream. Nó tăng tính linh hoạt của doanh nghiệp thông qua các nguyên tắc và thực tiễn cho chiến lược đầu tư và nguồn vốn đầu tư, Agile portfolio và Lean governance.

Trong doanh nghiệp lớn, có thể có nhiều SAFe portfolio. Mô hình Portfolio SAFe.

Mô hình Portfolio SAFe

Full SAFe

Mô hình Full SAFe là phiên bản toàn diện nhất của Framework. Nó hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và duy trì các giải pháp tích hợp lớn, đòi hỏi từ hàng trăm người trở lên và bao gồm tất cả các level của SAFe: team, program, large solution, và portfolio. Trong các doanh nghiệp lớn nhất, nhiều trường hợp có thể cần tới nhiều mô hình SAFe khác nhau.

The Spanning Palette

Spanning Palette chứa đựng nhiều vai trò và artifact có thể áp dụng cho một đội riêng biệt, program, large solution, hoặc portfolio context. Là điểm mấu chốt trong tính linh hoạt và điều chỉnh của SAFe, Spanning Palette cho phép các tổ chức chỉ áp dụng các yếu tố cần thiết trong mô hình của họ.

Hình 6 minh họa hai phiên bản của spanning palette.

Spanning Palette

Hình bên trái được sử dụng trong mô hình Essential SAFe, và hình bên phải dùng cho các mô hình khác. Tuy nhiên, kể từ khi SAFe là một framework, doanh nghiệp có thể áp dụng bất kỳ yếu tố nào từ spanning palette lớn hơn vào mô hình Essential SAFe.

 

Dưới đây là mô tả về mỗi thành phần trong spanning palette:

 • Metrics – Đơn vị đo lường chính trong SAFe dùng đo lường một cách khách quan các giải pháp làm việc. Hơn nữa, SAFe cũng định nghĩa thêm một số thước đo trung và dài hạn, các số liệu mà nhóm, programs, và portfolios có thể sử dụng để đo lường tiến độ.
 • Shared Services – Đại diện cho vai trò đặc biệt cần thiết cho sự thành công của ART hoặc value stream, nhưng không thể dành toàn bộ thời gian cho bất kỳ train cụ thể nào.
 • Community of Practice (CoP) – Là một nhóm không chính thức của các thành viên trong nhóm và các chuyên gia khác, hoạt động trong khuôn khổ chương trình hoặc doanh nghiệp, có nhiệm vụ chia sẻ kiến thức thực tiễn trong một hoặc nhiều lĩnh vực có liên quan.
 • Milestones – Một cột mốc quan trọng được sử dụng để theo dõi sự tiến triển hướng đến một mục tiêu hoặc sự kiện cụ thể. Bao gồm ngày cố định, Program Increment (PI) và các giai đoạn học tập.
 • Roadmap – Roadmap truyền đạt kế hoạch ART, value stream các sản phẩm và các cột mốc quan trọng theo thời gian.
 • Vision – Vision trình bày viễn cảnh của giải pháp được phát triển, phản ánh nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan, cũng như các tính năng và khả năng, được đề xuất để giải quyết những nhu cầu đó.
 • System Team – Là một đội Agile riêng biệt cung cấp sự hỗ trợ cho việc xây dựng và sử dụng môi trường phát triển Agile, bao gồm tích hợp liên tục và tự động hóa thử nghiệm và tự động hóa cung cấp thông tin hai chiều.
 • Lean User Experience (UX) – Lean UX là một ứng dụng của nguyên tắc Lean để thiết kế trải nghiệm người dùng. Nó sử dụng lặp đi lặp lại, cách tiếp cận dựa trên giả thuyết để phát triển sản phẩm, thông qua đo lường liên tục và các vòng học tập (build-measure-learn). Trong SAFe, Lean UX được áp dụng rộng rãi, với sự kết hợp đúng đắn giữa tập trung và phân quyền khi thiết kế và thực hiện UX.
The Foundation

Foundation bao gồm các nguyên tắc hỗ trợ, giá trị, tư duy, hướng dẫn thực hiện và vai trò lãnh đạo cần thiết để cung cấp giá trị thành công ở quy mô lớn.

Mỗi yếu tố foundation, như thể hiện trong hình 7, được mô tả ngắn gọn dưới đây.

SAFe Foundation

 • Lean-Agile Leaders – Quản lý có trách nhiệm sau cùng đối với kết quả kinh doanh. Các nhà lãnh đạo phải được đào tạo, và sau đó trở thành giảng viên của, họ là learner trong cách suy nghĩ và điều hành. Để đạt được điều này, SAFe mô tả một phong cách lãnh đạo mới được trình bày bởi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Core Values – Bốn giá trị cốt lõi xác định hệ thống tin tưởng của SAFe: Liên kết, Chất lượng, Tính minh bạch, Chương trình làm việc.
 • Lean-Agile Mindset – Các nhà lãnh đạo là những người học và giáo viên suốt đời. Họ hiểu và chấp nhận các nguyên tắc và thực tiễn của Lean và Agile.
 • SAFe Principles – Các nguyên tắc SAFe được đúc kết dựa trên chín nguyên tắc tổng hợp các phương pháp Agile, phát triển sản phẩm Lean, tư duy hệ thống, và hàng thập kỷ kinh nghiệm thực tế.
 • Implementation Roadmap – Thực hiện những thay đổi cần thiết để trở thành một doanh nghiệp Lean-Agile là một thay đổi đáng kể đối với hầu hết các công ty. SAFe cung cấp một lộ trình thực hiện để giúp hướng dẫn các tổ chức trong hành trình này.
 • SAFe Program Consultants (SPCs) – SPCs là thay đổi các nhà quản lý thành những người kết hợp hiểu biết kỹ thuật của họ về SAFe với một động lực nội tại để cải thiện các quy trình phát triển software và system trong công ty của họ.
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK