• DevOps

  Xây dựng nền văn hoá hợp tác giữa đội Development và Operation.

 • DevOps là gì?

  DevOps cải thiện khả năng giao tiếp và hợp tác để việc phát triển, thử nghiệm, phát hành và chạy phần mềm nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.

  Thay vì cung cấp các bản phát hành lớn và không đều đặn (3 đến 9 tháng một lần) giống như các đội phát triển truyền thống tại các doanh nghiệp lớn, DevOps sử dụng phương pháp "phát hành liên tục".

  Điều này có nghĩa là phát hành những cải tiến nhỏ, và thường xuyên hơn - thậm chí nhiều lần mỗi ngày.

  Các kết quả thu được rất lớn

   

  Các công ty với DevOps tăng gấp đôi chỉ tiêu đặt ra về lợi nhuận và thị phần.

  Báo cáo về DevOps năm 2015, Puppet Lab:

  • Triển khai thường xuyên hơn 30 lần
  • Khả năng thành công tăng 60% cho các yêu cầu thay đổi
  • Khả năng thất bại giảm 60 lần
  • Phục hồi nhanh hơn 160 lần

  Những kết quả này không chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp lớn với các đội ngũ phát triển hàng tỷ đô la. Bạn có thể đạt được chúng cho chính mình, cho dù đội của bạn nhỏ đến đâu. Yếu tố số 1 để thành công là làm việc theo đội. Tại Atlassian, chìa khóa để phát hành nhanh và tốt hơn là mối quan hệ chặt chẽ giữa đội Dev và Ops và các công cụ và quy trình phù hợp để hỗ trợ.

   

 • Deliver fast and reliably with
  DevOps and Atlassian

  High-performing teams deploy more often with fewer failures and faster recovery. Get the tools to practice DevOps.

  Release with confidence

  Jira Software

  Get full visibility into the status and progress of upcoming releases with Jira Software’s Release Hub.

  Speed up your workflow

  Bitbucket

  No more waiting on code review approvals. Improve code quality and move faster using peer reviews done via pull requests.

   

  Build fast, test smart, release often

  Bamboo

  Tie automated builds, tests and deployments together. Prevent "it works on my machine mentality" and release faster, thanks to continuous delivery with Bamboo and its CodeDeploy and Docker capabilities.

  Fewer failures, faster recovery

  Jira Service Desk

  Fast track problems by having dev and ops teams on the same Jira platform linking Jira Software tickets to Jira Service Desk incidents.