• Dùng thử miễn phí trong 30 ngày.

  Dành cho mọi quy mô, và dữ liệu sẽ được lưu trữ trên máy chủ của bạn.

 • Các phiên bản và giá cả

  Các mức giá sau bằng VND: Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo ATLASSIAN END USER AGREEMENT .

  JIRA Software (perpetual license)

  11-25 Users ||| 26-50 Users ||| 51-100 Users ||| 101-250 Users ||| 251-500 Users ||| 501-2,000 Users ||| 2,001-10,000 Users ||| Unlimited Users

  68,280,000 ₫ ||| 122,904,000 ₫ ||| 225,324,000 ₫ ||| 450,648,000 ₫ ||| 675,972,000 ₫ ||| 901,296,000 ₫ ||| 1,126,620,000 ₫ ||| 1,351,944,000 ₫

  JIRA Core (perpetual license)

  11-25 Users ||| 26-50 Users ||| 51-100 Users ||| 101-250 Users ||| 251-500 Users ||| 501-2,000 Users ||| 2,001-10,000 Users ||| Unlimited Users

  44,382,000 ₫ ||| 81,936,000 ₫ ||| 150,216,000 ₫ ||| 300,432,000 ₫ ||| 450,648,000 ₫ ||| 600,864,000 ₫ ||| 751,080,000 ₫ ||| 901,296,000 ₫

  JIRA Service Desk (perpetual license)

  5 Agents ||| 6-10 Agents ||| 11-15 Agents ||| 16-25 Agents ||| 26-50 Agents ||| 51-100 Agents ||| 101-250 Agents ||| Unlimited Agents

  58,038,000 ₫ ||| 112,662,000 ₫ ||| 170,700,000 ₫ ||| 245,808,000 ₫ ||| 450,648,000 ₫ ||| 751,080,000 ₫ ||| 1,201,728,000 ₫ ||| 1,689,930,000 ₫

  JIRA Portfolio (perpetual license)

  11-25 Users ||| 26-50 Users ||| 51-100 Users ||| 101-250 Users ||| 251-500 Users ||| 501-2,000 Users ||| 2,001-10,000 Users ||| Unlimited Users

  33,798,600 ₫ ||| 62,134,800 ₫ ||| 112,662,000 ₫ ||| 225,324,000 ₫ ||| 337,986,000 ₫ ||| 488,202,000 ₫ ||| 638,418,000 ₫ ||| 788,634,000 ₫

  Confluence (perpetual license)

  11-25 Users ||| 26-50 Users ||| 51-100 Users ||| 101-250 Users ||| 251-500 Users ||| 501-2,000 Users ||| 2,001-10,000 Users ||| Unlimited Users

  51,210,000 ₫ ||| 95,592,000 ₫ ||| 174,114,000 ₫ ||| 337,986,000 ₫ ||| 525,756,000 ₫ ||| 675,972,000 ₫ ||| 863,742,000 ₫ ||| 1,051,512,000 ₫

  Confluence Questions (perpetual license)

  25 Users ||| 50 Users ||| 100 Users ||| 250 Users ||| 500 Users ||| 2,000 Users ||| 10,000 Users ||| Unlimited Users

  27,312,000 ₫ ||| 47,796,000 ₫ ||| 85,350,000 ₫ ||| 170,700,000 ₫ ||| 262,878,000 ₫ ||| 337,986,000 ₫ ||| 433,578,000 ₫ ||| 525,756,000 ₫

  Fisheye (perpetual license)

  1-10 Users ||| 11-25 Users ||| 26-50 Users ||| 51-100 Users ||| 101-250 Users ||| 251-500 Users ||| 501-2,000 Users ||| Unlimited Users

  37,554,000 ₫ ||| 56,331,000 ₫ ||| 103,444,200 ₫ ||| 187,770,000 ₫ ||| 375,540,000 ₫ ||| 450,648,000 ₫ ||| 600,864,000 ₫ ||| 751,080,000 ₫

  Crucible (perpetual license)

  1-10 Users ||| 11-25 Users ||| 26-50 Users ||| 51-100 Users ||| 101-250 Users ||| 251-500 Users ||| 501-2,000 Users ||| Unlimited Users

  37,554,000 ₫ ||| 56,331,000 ₫ ||| 103,444,200 ₫ ||| 187,770,000 ₫ ||| 375,540,000 ₫ ||| 450,648,000 ₫ ||| 600,864,000 ₫ ||| 751,080,000 ₫

  Crowd (perpetual license)

  51-100 Users ||| 101-500 Users ||| Unlimited Users

  45,064,800 ₫ ||| 82,618,800 ₫ ||| 300,432,000 ₫

  Data Center price (per 1000 user annual authorized price)

  JIRA Data Center ||| Jira Service Desk Data Center ||| Confluence Data Center

  819,360,000 ₫ ||| Liên Hệ ||| 819,360,000 ₫

 • Câu hỏi thường gặp

  Khác biệt giữa Jira Software, Jira Service Desk và Jira Core là gì?

  • Jira Software được xây dựng riêng cho các nhóm phần mềm. Jira Software kết hợp các công cụ tích hợp công cụ mạnh mẽ với các tính năng và chức năng quan trọng nhất cần cho sự phát triển phần mềm nhanh nhẹn.
  • Jira Service Desk được xây dựng cho các nhóm CNTT và dịch vụ, cung cấp cho họ mọi thứ họ cần để quản lý sự cố và quản lý thay đổi.
  • Jira Core là một công cụ quản lý dự án đơn giản cho khách hàng muốn tăng cường sức mạnh của Jira cho tổ chức của mình.

  Khác biệt giữa Cloud và Server là gì?

  Với Jira Software Cloud, chúng tôi lưu trữ và thiết lập trang web Jira Software trong đám mây. Đây thường là lựa chọn tốt nhất cho các đội muốn bắt đầu một cách nhanh chóng và dễ dàng, và cho những đội không muốn phức tạp về mặt kỹ thuật.

   

  Với Jira Software Server và Jira Software Data Center, bạn lưu trữ Jira Software trên phần cứng của riêng bạn và bạn có thể tuỳ chỉnh thiết lập của mình theo cách bạn muốn. Đây thường là lựa chọn tốt nhất cho các nhóm muốn quản lý tất cả các chi tiết của thiết lập và không quan tâm đến sự phức tạp thêm của việc lưu trữ bản thân. Ngoài ra bạn có thể việt hoá và cài đặt nhiều tính năng hơn. Phiên bản Server là theo dạng Perpetual cho nên bạn chỉ cần thanh toán tiền một lần.  

  Những gì được bao gồm trong License của tôi?

  Giấy phép Server cho phép bạn sử dụng vĩnh viễn và bao gồm bảo trì 12 tháng (cập nhật / hỗ trợ) bắt đầu từ ngày mua. Đổi mới bảo trì là hoàn toàn tùy chọn.

   

  Data Center được cung cấp trên giấy phép dài hạn hàng năm bao gồm các bản cập nhật và hỗ trợ miễn là giấy phép thời hạn của bạn đang hoạt động. Giấy phép Data Center hết hạn và không còn tồn tại như Server.

All Posts
×