• Triển khai JIRA Service Desk nhanh chóng

  Dù bạn là một nhóm nhỏ xây dựng hệ thống hỗ trợ IT lần đầu hay là một doanh nghiệp lớn chuyển từ hệ thống có sẵn, Candylio có thể giúp bạn.

 • Gói sản phẩm JIRA Service Desk

  Candylio cung cấp các gói dịch vụ JIRA Service Desk giúp bạn nhanh chóng phát huy hiệu quả: đánh giá và thiết kế JSD, triển khai JSD nhanh, triển khai JSD nâng cao, và triển khai tuỳ chỉnh.

  Gói cơ bản

  Trong quá trình này, Candylio sẽ làm việc với nhóm của bạn để hiểu được những vấn đề bạn gặp phải và từ đó xây dựng một hệ thống quản lý yêu cầu phù hợp với nhu cầu của công ty.

  • Xác định và định hình nhu cầu hệ thống hiện tại và trong tương lai
  • Phân tích quy trình làm việc và SLA
  • Xác định chức vụ và quyền hạn, thông báo và báo cáo
  • Bản đánh giá sẽ được gửi cho công ty với một giải pháp được thiết kế chi tiết và các ước tính về chi tiêu

  Gói cơ bản bao gồm huấn luyện để cung cấp cho bạn đủ kiến thức cần thiết để có thể tự tin triển khai một dự án JSD.

  Thời gian: 3-5 ngày.
  Phù hợp với: Các tổ chức/công ty đang lên kế hoạch triển khai một hệ thống JIRA Service Desk mới hoặc cải tiến một hệ thống có sẵn.

  Gói nâng cao

  Gói nâng cao triển khai JSD cho các doanh nghiệp/công ty cần triển khai gấp hệ thống quản lý yêu cầu. Đây là gói được ưa chuộng nhất của Candylio, được thiết kế để triển khai nhanh một hệ thống quản lý yêu cầu cho khách hàng hoặc nội bộ.

  Gói triển khai này tận dụng được ưu thế của những mẫu được định dạng sẵn bởi Candylio:

  • Yêu cầu dịch vụ
  • Quy trình làm việc
  • Chỉ số SLAs
  • Các bản báo cáo thông dụng

  Gói nâng cao bao gồm các dịch vụ huấn luyện và phân tích giống như gói cơ bản. Một số công ty chọn dịch vụ cộng thêm theo Gói triển khai tuỳ chỉnh để mở rộng JSD theo nhu cầu kinh doanh cụ thể.

  Thời gian: 5-10 ngày.
  Phù hợp với: Các tổ chức/công ty có nhu cầu chuyển từ hệ thống có sẵn hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn phát triển nhanh.

  Enterprise

  Gói triển khai nâng cao tương tự như Gói triển khai nhanh chóng ở trên. Sự khác biệt chính là gói này được thiết kế để đáp ứng các dự án triển khai lớn hơn và thực hiện đa chức năng / dự án.

  Gói triển khai nâng cao cung cấp cho khách hàng nền tảng hai chức năng kinh doanh hoặc dự án phức tạp hơn. Dựa trên bản thiết kế dự án Giải pháp Thiết kế Đánh giá và Thiết kế JSD, khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ bổ sung với Gói triển khai Tùy chỉnh để mở rộng JSD để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh cụ thể của họ.


  Thời gian: 10-15 ngày.
  Phù hợp với: Các tổ chức cấp doanh nghiệp hỗ trợ các bên liên quan bên trong và bên ngoài cũng như những người thực hiện phức tạp hơn.

  Elite

  Gói triển khai Tuỳ chỉnh cho phép khách hàng lập bản đồ nhu cầu của họ dựa trên một danh sách được xác định trước về các dịch vụ Dịch vụ Khung Dịch vụ của JIRA. Sử dụng một bản thiết kế dự án đánh giá và thiết kế của JSD là một hướng dẫn, khách hàng có thể lựa chọn các kết quả dịch vụ đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể của họ.

  Hầu hết thường được sử dụng kết hợp với các gói RSP hoặc ADP, dịch vụ này cung cấp cho các tổ chức tùy chỉnh lớn cần tận dụng tối đa JIRA Service Desk. Gói này được đề nghị cho:

  • Các tổ chức lớn có hỗ trợ mô hình hỗ trợ bên trong và bên ngoài
  • Các công ty đang di chuyển từ hệ thống bán vé hiện có
  • Người dùng JSD đã sử dụng Candylio để thực hiện hệ thống bán vé cơ bản và mong muốn tăng cường hoặc tùy chỉnh chúng
  Thời gian: 2-10 tuần.
  Phù hợp với: Bất kỳ tổ chức JSD nào có nhu cầu kinh doanh phức tạp hoặc hỗ trợ các quy trình phục vụ cho nhiều bộ phận của công ty, các chi nhánh, khách hàng hoặc đối tác trong chuỗi cung ứng.
All Posts
×