• Phòng nhân sự

  Giải pháp để giữ cho nhân viên hạnh phúc

 • Từ tuyển người cho tới huấn luyện, việc giữ cho nhân viên hạnh phúc và hiệu quả là yếu tố quan trọng cho phòng nhân sự. Sản phẩm của Atlassian giúp mang đến nụ cười cho mọi người.

  Sự tinh tế trong huấn luyện

  JIRA Core

  Mối quan hệ với nhân viên bắt đầu từ trước khi họ được tuyển. JIRA Core giúp phòng nhân sự quản lý được quá trình từ khi "nhận đơn" cho đến khi "được tuyển" một cách dễ dàng.

  Tiết kiệm thời gian tạo báo cáo

  JIRA Core

  Các báo cáo được xây dựng để Quản lý Dự án, Theo dõi Thời gian và Đo Hiệu suất.

  Quản lý thông tin

  Confluence

  Dễ dàng tạo, xuất bản và quản lý thông tin mà nhân viên cần có như lợi ích, thông tin cập nhật của CEO và chính sách của công ty về việc mang chó đi làm (trừ khi công ty của bạn thích mèo hơn). Không yêu cầu kỹ năng lập trình.

  "Chúng tôi sử dụng Confluence và JIRA để xây dựng một đội marketing theo phương pháp Agile" —Ilya Chorny

All Posts
×