• Giải pháp dành cho đội ngũ phát triển phần mềm

  Đưa ra phần mềm tốt hơn, nhanh hơn

 • Mọi thứ bạn cần để xây dựng và cung cấp một phần mềm tuyệt vời, nhanh chóng.

  Agile

  JIRA Software

  Các đội phát triển phần mềm hiện nay dùng phương pháp Agile để tạo thuận lợi cho việc lập kế hoạch và phát hành phần mềm để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. JIRA Software là công cụ số 1 được dùng bởi nhiều đội Agile trên thế giới.

  Sự liền mạch

  Giải pháp Bamboo tự động chạy các test song song, giúp tiết kiệm thời gian để đưa ra sản phẩm nhanh hơn.

  Phương pháp Agile chú trọng vào việc liên tục đưa ra sản phẩm, luôn luôn thu thập phản hồi khách hàng để giảm thiểu sự cố trước khi đưa ra sản phẩm.

  Cập nhật tình trạng hệ thống

  Giải pháp StatusPage là kênh cập nhật trạng thái để thông báo sự cố trên tất cả các thiết bị.

  Sau khi phần mềm được đưa vào hoạt động, StatusPage là nơi để mọi người cập nhật tình trạng vận hành của hệ thống. StatusPage có thể được tuỳ chỉnh và vận hành như một kênh khẩn cấp để thông báo sự cố hệ thống.

  Khả năng tích hợp

  Trung bình một đội tích hợp Bitbucket và JIRA Software đưa ra sản phẩm nhanh hơn các đội chỉ sử dụng một trong hai sản phẩm 14%.

  Agile, Git và CD là những thành phần quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm hiện đại. Khi được tích hợp cùng với nhau, hiệu quả sẽ được tăng cao. Tham khảo thêm về các sản phẩm tích hợp tại đây.

  Cộng tác là chìa khoá thành công

  Confluence

  Confluence giúp mọi người trong nhóm cộng tác với nhau dễ dàng hơn. Với khả năng tạo và lưu trữ tài liệu cũng như thảo luận nhanh, Confluence là nơi để nhóm có thể cùng nhau lên kế hoạch để phát huy tối đa khả năng của cả nhóm.

All Posts
×