top of page
 • Writer's pictureVu Duy

Tại sao nên nâng cấp bản SonarQube Enterprise?

Updated: Jul 9

SonarQube Enterprise Edition: Giải pháp Clean Code thương mại hỗ trợ phát triển phần mềm tất yếu nhanh hơn, giảm technical debtSonarQube Enterprise Edition cung cấp các tính năng nâng cao và khả năng mở rộng dành cho các tổ chức lớn, đang phát triển. Dựa trên phương pháp Clean Code của Sonar, giải pháp này cho phép phân tích mã chi tiết trên hơn 30 ngôn ngữ lập trình, tích hợp vào các dự án và quy trình CI/CD trên toàn bộ tổ chức. SonarQube Enterprise Edition đánh giá các bugs và lỗ hổng phức tạp, đồng thời tạo báo cáo chi tiết về khả năng bảo trì, độ tin cậy và bảo mật của phần mềm.


SonarQube Enterprise Edition cũng cung cấp thông tin chi tiết về mức độ phủ sóng mã, phát hiện trùng lặp và các code smells, cho phép các nhóm phát triển nâng cao chất lượng và bảo mật tổng thể của code trong suốt vòng đời phát triển phần mềm.


Tại sao cần Nâng cấp lên SonarQube Enterprise Edition?


Nâng cấp lên SonarQube Enterprise để mở khóa các tính năng hỗ trợ độc quyền, bảo mật, hiệu quả và khả năng mở rộng, cùng với các tính năng nâng cao giúp nâng cao chất lượng mã của bạn lên một tầm cao mới.


Được Hỗ trợ, bảo mật, tin cậy:


 • Hỗ trợ premium 24/7

 • Tích hợp sẵn tính khả dụng cao và toàn vẹn dữ liệu*

 • Được tăng cường bảo mật theo tiêu chuẩn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD)

 • Được tin tưởng bởi hơn 80% các công ty Fortune 100

 • Báo cáo cấp điều hành và quản lý danh mục đầu tư trên toàn tổ chức


Khám Phá 70% Quy tắc và Ngôn Ngữ Bổ Sung, Phát Hiện Lỗ Hổng và Bugs Phức Tạp:


 • Phân tích Taint theo dõi dữ liệu đầu vào không đáng tin cậy từ người dùng (ví dụ: SQL injection, XSS code injection)

 • SAST chi tiết hơn để phân tích các vấn đề ẩn trong việc sử dụng mã nguồn mở

 • Phát hiện các lỗi nâng cao gây ra lỗi và sự cố runtime

 • Ngăn chặn việc lộ thông tin nhạy cảm với tính năng phát hiện bí mật nâng cao

 • Báo cáo bảo mật và tuân thủ toàn diện (ví dụ: PCI DSS, OWASP, CWE)

 • Hỗ trợ chuyên dụng cho C, C++, Swift, COBOL, PL/I, PL/SQL, ABAP, v.v.


Thúc đẩy Đổi mới với Khả năng mở rộng và Tính năng Doanh nghiệp:


 • Cho phép áp dụng an toàn việc tạo mã AI với các cổng chất lượng trên toàn tổ chức

 • Phân tích nhanh, chính xác, có thể mở rộng tới hàng tỷ dòng code*

 • Phân tích nhiều nhánh, yêu cầu kéo và dự án trên nhiều nền tảng DevOps

 • Áp dụng Clean As You Code theo thời gian thực với tích hợp IDE và CI/CD liền mạch


SonarQube cung cấp cho bạn sức mạnh của chất lượng và bảo mật code. Cho phép các nhóm lập trình có giải pháp ưu tiên mã hóa tích hợp sâu vào môi trường doanh nghiệp của bạn, giúp bạn triển khai Clean Code trên toàn tổ chức để có phần mềm sáng tạo và bền vững.Nguồn: SonarSource

1 view0 comments

Comments


bottom of page