Return to site

Tạo và làm việc với các sub-task

· Cấu hình dự án

Một sub-task không gì khác hơn là phân chia task thành các khối công việc có thể được assign và theo dõi riêng lẻ.

Ví dụ 1: Ví dụ liên quan đến QA có thể là task tạo ra một Test documentation. Test documentation là một nhiệm vụ có thể mất một tuần để hoàn thành. Nó bao gồm các khía cạnh sau: Test plan documentation được tạo trong 2 ngày. Test case documentation – 2 days, Test plan review – ½ ngày và Test case review – 1 ngày. Ngoài ra cũng cần 2 nhân sự làm việc này. 

Trong trường hợp này, chúng ta có thể tạo ra một issue trong JIRA cho task tạo "Test documentation" và có bốn subtask dưới đây:

  1. Test plan documentation –được assign cho nhân sự 1
  2. Test case documentation – được assign cho nhân sự 2
  3. Test plan review- được assign cho nhân sự 2
  4. Test case review- được assign cho nhân sự 1

Bằng cách làm như vậy, dễ dàng để có cái nhìn thấu đáo về tiến độ công việc và nhân sự bằng cách chia nhỏ task ra các sub-task.

 Lưu ý: Không nên nhầm lẫn rằng chỉ có issue type "Task" mới có thể tạo "sub-tasks". Bất kỳ issue type nào cũng có thể tạo sub-task.

Ví dụ 2: Một ví dụ liên quan tới bug - nếu gặp phải một bug và cần thay đổi code để fix nó, người developer cần một sub-task để theo dõi việc thay đổi code này(code-fix). Ở đây, code-fix ( type sub-task) trở thành sub-task của bug được tìm thấy (type Bug).

 

Bạn có thể tạo các sub-task bằng cách làm theo một trong hai phương pháp:

  1. Tạo một sub-task cho một issue, hoặc
  2. Chuyển đổi một issue sang một sub-task và chọn một parent task cho nó

Chúng ta sẽ thấy cả hai cách dưới đây.

Method 1: Tạo một sub-task trong một parent issue

Khi một parent issue đã được tạo ra, bạn có thể theo các bước sau để tạo ra một sub-task cho nó:

1) Mở issue. Click vào button "More" ở phía trên. Chọn option "Create sub-task" từ list thả xuống.

2) Hộp thoại "Create Subtask" với ID của parent issue sẽ được đưa ra. Nó cũng tương tự như hộp thoại "create issue", ngoại trừ:

  • Project: Field này không tồn tại, bởi vì sub-task sẽ phải theo project mà parent issue được tạo ra.
  • Issue type- tự động điền vào dưới dạng subtask. Trình đơn Issue type thả xuống cũng có một "Technical Task" thay thế. Trong ví dụ 2 của chúng tôi, chọn Issue Type là Technical Task sẽ thích hợp hơn.

3) Điền các thông tin cần thiết và click vào "Create" để tạo sub-task. Sau khi tạo, liên kết tới sub-tasksẽ xuất hiện trong phần "Sub-tasks" của parent issue như hình dưới:

Lưu ý: Bạn có thể chọn thêm một sub-task mới bằng cách click vào dấu "+" trong phần sub-tasksđược hiển thị ở trên.

4) Nhấp vào liên kết của sub-task mà bạn muốn tạo. Các chi tiết sẽ được hiển thị như dưới đây.

Method 2: Chuyển đổi một issue thành sub-task

1) Mở một issue đã được tạo. Click vào button "More" ở phía trên và chọn option "Convert to Sub-task" từ list thả xuống. Màn hình sau được hiển thị. 

- Nhập ID của issue hoặc bạn có thể tìm kiếm nó bằng cách sử dụng liên kết được cung cấp (select issue). 

- Thông báo trên màn hình: chỉ những issue không phải là sub-task trong cùng một project mới có thể được chọn. 

- Chọn loại sub-task dưới dạng Sub-task hoặc technical task. 

- Click Next.

2) Tiếp tục với bước 2 và 3 bằng cách chọn "Next"

3) Bước 4 sẽ cho bạn thấy bản tóm tắt chuyển đổi. Chọn Finish để chuyển đổi một issue sang một sub-task.

4) Issue này sẽ được hiển thị trong phần "Sub-tasks" của parent issue.

Một số điểm quan trọng cần lưu ý:

1) Bạn có thể có nhiều sub-tasks theo yêu cầu trong một issue. 

2) Bạn không thể có các sub-task cho một sub-task. 

3) Một khi bạn tạo ra một sub-task cho một issue, issue này sẽ không còn có thể được chuyển đổi thành một sub-task. 

4) Tuy nhiên một subtask thì có thể chuyển đổi thành một parent issue. Để làm như vậy, hãy chuyển đến option “More->Convert to Issue”. Màn hình sau xuất hiện. Quá trình này tương tự như phương pháp 2 của việc tạo issue . Chọn issue type mới và làm theo tất cả các bước để chuyển đổi sub-task thành một issue.

5) Đối với issue có các sub-task, phần "Time tracking" sẽ hiển thị thời gian hợp nhất của parent issue+ sub-task. Ví dụ: nếu field Estimate của parent issue được chọn là 5 giờ và các sub-task được đặt thành 3 giờ trong quá trình tạo. Phần time tracking của parent issue sẽ hiển thị 'Estimated time' là tổng của cả parent issue và sub-task. Ví dụ của chúng tôi, nó sẽ hiển thị 8 giờ (5 + 3). Điều này cũng đúng với field "Remaining Time". Có một option để chỉ hiển thị thời gian của parent issue để theo dõi mà không xem xét các sub-task. Bạn có thể làm như vậy bằng cách bỏ chọn checkbox "Include sub-tasks" trong phần này.

6) Trong phần sub-tasks, bạn có thể chọn để hiển thị tất cả các sub-task hoặc chỉ những sub-task được mở bằng cách nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh dấu "+".

7) Bạn có thể thao tác trên sub-task của bạn mà không cần phải đi ra khỏi sub-task. Các hoạt động bạn có thể thực hiện được liệt kê khi option "Actions" (button ...)tương ứng với mỗi sub-task được nhấp vào. Bạn có thể trực tiếp chọn những gì bạn muốn làm từ danh sách.

Vui lòng cho chúng tôi biết phản hồi của bạn và chia sẻ kinh nghiệm của bạn nếu bạn đã sử dụng JIRA qua bình luận của bạn.

 

Bạn hãy chia sẻ bài viết này cho những người mà bạn nghĩ họ cần đến nó.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK