• Xây dựng mô hình IT chuyên nghiệp

  Phòng công nghệ thông tin

 • Mọi thứ đội ngũ CNTT cần để cung cấp dịch vụ tốt hơn, giải quyết các vấn đề nhanh hơn và xây dựng uy tín trong doanh nghiệp.

  Quản lý dịch vụ dễ dàng và hiệu quả

  Jira Service Management + Confluence

   

  Áp dụng phương pháp quản lý CNTT hiện đại, linh hoạt với hệ thống quản lý dịch vụ theo tiêu chuẩn ITSM, ITIL quốc tế.

   

  Tích hợp Jira Service Management với Confluence để tạo ra một hệ thống quản lý tự vận hành giúp tiết kiệm thời gian.

  "Với một đội ngũ toàn cầu chuyên xử lý yêu cầu khách hàng hoặc hầu như mọi thứ liên quan đến IT, Jira Service Management hỗ trợ chúng tôi hoạt động hiệu quả như một đội thống nhất." — Alex Stillings, Trưởng phòng Dịch Vụ Hỗ Trợ CNTT

  Cập nhật tình trạng hệ thống thời gian thực

  StatusPage

   

  Cập nhật sự cố, lịch bảo trì với StatusPage.

   

  Với StatusPage, đội ngũ CNTT sẽ không bao giờ phải trả lời email về tình trạng hệ thống và có thể tập trung giải quyết những việc quan trọng hơn.

  "Trước đây những lúc hệ thống gặp sự cố, chúng tôi liên tục bị dội bom với email hỏi rằng "Trang web bị trục trặc à?" Bây giờ, chúng tôi chỉ cần cập nhật trang StatusPage. Không còn ai hỏi gì nữa."

  Douglas Jarquin, Trưởng phòng Hoạt Động Công Nghệ

  Tập hợp và xử lý các vấn đề cần được ưu tiên nhanh hơn

  Halp

   

  Halp giúp bạn tập hợp đúng nhóm chuyên gia để giải quyết sự cố nhanh hơn. Với khả năng tích hợp cùng Jira Service Management, bạn sẽ không phải chuyển đổi giữa các ứng dụng nữa.

 • Roames

  Bamboo, Bitbucket, and Jira Software được tích hợp cùng nhau giúp chúng tôi theo dõi từ thời điểm một yêu cầu được đặt ra cho đến khi triển khai. - Scott Carpenter, Trưởng phòng Quản Lý Dự Án, Fugro Roames