• Phòng công nghệ thông tin

  Xây dựng mô hình IT Chuyên Nghiệp

 • Mọi thứ mà nhóm CNTT cần để cung cấp dịch vụ tốt hơn, giải quyết các vấn đề nhanh hơn và xây dựng uy tín trong doanh nghiệp.

  Quản lý dịch vụ dễ dàng và hiệu quả

  JIRA Service Desk + Confluence

  Áp dụng phương pháp quản lý CNTT hiện đại, linh hoạt với hệ thống quản lý dịch vụ đạt chứng nhận ITIL.

  Tích hợp JIRA Service Desk với Confluence để tạo ra một hệ thống quản lý tự vận hành giúp tiết kiệm thời gian.

  Hỗ trợ khách hàng tự động

  JIRA Service Desk + Confluence

  Tự hỗ trợ khi khác hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm về thông tin. Cung cấp các công cụ thông minh, tự động và trả lời nhanh dựa trên hệ thống thông tin

  "Với một đội ngũ toàn cầu chuyên xử lý yêu cầu khách hàng, hoặc hầu như mọi thứ trong IT, JIRA Service Desk giúp chúng tôi hoạt động hiệu quả như một đội." — Alex Stillings, Trưởng phòng Dịch Vụ Hỗ Trợ CNTT

  Cập nhật tình trạng hệ thống thời gian thực

  StatusPage

  Cập nhật sự cố, lịch bảo trì với StatusPage.

  Với StatusPage, đội ngũ CNTT sẽ không bao giờ phải trả lời email về tình trạng hệ thống và có thể tập trung giải quyết những việc quan trọng hơn.

  Tự động hóa các công việc thường gặp

  Automation

  Nhóm của bạn có bị mắc kẹt với các công việc lặp đi lặp lại hay quên yêu cầu ưu tiên không? Thiết lập tự động hóa để các đại lý của bạn có thể tập trung vào việc giải quyết các công việc quan trọng và giúp giảm bớt khối lượng công việc

  "Trước đây những lúc hệ thống gặp sự cố, chúng tôi liên tục bị dội bomb với email hỏi rằng "Trang web bị hư à?" Bây giờ, chúng tôi chỉ cần cập nhật trang StatusPage. Không còn ai hỏi gì nữa."

  — Douglas Jarquin, Trưởng phòng Hoạt Động Công Nghệ

  Tập hợp và xử lý các vấn đề cần được ưu tiên nhanh hơn

  HipChat

  HipChat giúp bạn tập hợp đúng nhóm chuyên gia để giải quyết sự cố nhanh hơn. Với khả năng tích hợp cùng JIRA Service Desk, bạn sẽ không phải chuyển đổi giữa các ứng dụng nữa.

  ITIL ready

  Hỗ trợ tốt nhất cho IT với các mẫu ITIL sẵn có. Cung cấp tất cả mọi thứ đến nhóm CNTT của bạn cho yêu cầu dịch vụ, sự cố, giải pháp vấn đề và quản lý thay đổi

 • Roames

  Bamboo, Bitbucket, and JIRA Software được tích hợp cùng nhau giúp chúng tôi theo dõi từ khi một yêu cầu được đặt ra cho đến khi triển khai. - Scott Carpenter, Trưởng phòng Quản Lý Dự Án, Fugro Roames

   

All Posts
×