• Phòng hành chính

  Công cụ để giúp bạn hoạt động lưu loát

 • Trưởng phòng hành chính cần các công cụ cho phép họ giao tiếp, chuẩn hoá, theo dõi, đo lường, và thu thập dữ liệu. Chúng tôi đã tạo ra những công cụ này.

  Theo dõi các quá trình hoạt động của đội

  JIRA Core

  JIRA Core cho bạn một tầm nhìn xuyên thấu vào doanh nghiệp của bạn để giúp bạn kiểm soát được những gì đang xảy ra, những thành viên có liên quan và điều quan trọng nhất là JIRA Core giúp bạn biết thời gian công việc cần phải hoàn thành.

  "Lợi ích lớn nhất của việc kết hợp các quy trình làm việc của chúng tôi trên sản phẩm của Atlassian giúp chúng tôi có tầm nhìn tổng quan về các dự án. Bây giờ chúng tôi có thể theo dõi và quan sát các quá trình làm việc của mọi người và hiểu rõ hơn về trạng thái của các dự án một cách chi tiết hơn." — Daniele Farnedi, CTO

  Xuất bản và chia sẻ tài liệu

  Confluence

  Tạo, xuất bản, chia sẻ và bảo lưu các tài liệu hành chính một cách dễ dàng. Bạn có nhiều dữ liệu trong tập tin và không biết làm sao để chia sẻ và cập nhật? Chỉ cần đăng nó lên trang Confluence và mọi người có thể bắt đầu thêm dữ liệu và chia sẻ nó dễ dàng.

  "Mọi người đang chia sẻ kiến thức nhiều hơn bao giờ hết, dẫn đến sự minh bạch và hiệu quả." — Martin Binder, Chuyên viên phân tích kinh doanh

 • Ree Corporation

  "Từ khi sử dụng giải pháp Candylio, lượng email giảm đi đáng kể nhưng mức độ tương tác và phối hợp giữa các thành viên tăng lên một cách rõ ràng".-- Thảo Vy, Chuyên viên phòng đầu tư, REE Corporation

 • "Mọi người đang chia sẻ kiến thức nhiều hơn bao giờ hết, dẫn đến sự minh bạch và hiệu quả." — Martin Binder, Chuyên viên phân tích kinh doanh

  Giao tiếp hiệu quả

  HipChat kết nối các đội thời gian thực và có thể tích hợp với các phần mềm khác, giúp bạn làm xong công việc nhanh hơn.

All Posts
×