• Khách Hàng

  Hiện nay hơn 100.000 công ty dựa vào Atlassian để cải thiện phát triển phần mềm, quản lý dự án, cộng tác và quản lý chất lượng mã nguồn.

  REE Corporation

  "Từ khi sử dụng giải pháp Candylio cung cấp, lượng email giảm đi đáng kể nhưng mức độ tương tác và phối hợp giữa các thành viên tăng lên một cách rõ ràng".-- Thảo Vy, Chuyên viên phòng đầu tư, REE Corporation

  BAE Systems

  JIRA Service Desk đã tiết kiệm $600.000 cho công ty BAE Systems trong năm nay và sẽ tiết kiệm $1,62 triệu đô trong 5 năm sắp tới.— Greg Warner, stream lead, Information Systems, BAE Systems Australia

  Twitter

  Twitter giảm lượng email hỗ trợ tới 80% khi sử dụng JIRA Service Desk

 • Câu chuyện của khách hàng

  Click vào logo để xem chi tiết

All Posts
×