• Phòng marketing

  Marketing là một hành trình gian nan. Loại bỏ rào cản với Atlassian.

 • Một chiến lược marketing từ ý tưởng đến khi triển khai thì phải qua rất nhiều bước. Công cụ của Atlassian giúp mọi người quan sát được tiến độ và theo sát quá trình đến khi thành công.

  Sắp xếp kế hoạch

  JIRA Core

  Quá trình từ cảm hứng đến thực hiện ý tưởng marketing đòi hỏi làm việc theo nhóm. JIRA Core giúp cho nhóm của bạn sắp xếp mọi việc theo từng giai đoạn.

  "Nhóm marketing của chúng tôi phối hợp các chiến dịch với nhiều nhóm khác trong công ty. Với JIRA, chúng tôi có thể quản lý tất cả các khía cạnh của chiến dịch, từ phát triển đến phân phối, và cập nhật trạng thái thời gian thực."
  — Michael Kuhl

  Kết nối tất cả

  Confluence

  Confluence là nơi các nhóm có thể cùng nhau tạo, sắp xếp, và xác nhận các kế hoạch. Việc liên kết dữ liệu từ nhiều hệ thống để bạn có thể lưu trữ nội dung ở cùng một nơi trở nên rất dễ dàng.

  Tiết kiệm thời gian với báo cáo

  JIRA

  Tạo ra các báo cáo mạnh mẽ và bảng điều khiển. Theo dõi thời gian, Phân tích xu hướng, Agile và nhiều hơn nữa

  "Chúng tôi sử dụng Confluence và JIRA để tạo nên một đội marketing theo phương pháp Agile." —Ilya Chorny

 • Ree Corporation

  "Từ khi sử dụng giải pháp Candylio, lượng email giảm đi đáng kể nhưng mức độ tương tác và phối hợp giữa các thành viên tăng lên một cách rõ ràng".-- Thảo Vy, Chuyên viên phòng đầu tư, REE Corporation

All Posts
×