• Giải pháp quản lý công việc & dự án hiệu quả nhất

 • JIRA giúp theo dõi các dự án như thế nào?

  Minh bạch hóa quy trình để nắm rõ tiến độ dự án và công việc cần triển khai.

  Dưới đây là ví dụ về quy trình làm việc của nhóm trong JIRA

 •  

  Quy trình phê duyệt tiêu biểu theo từng bước
   

  1

  To-do
  (Công việc cần làm)

  Chỉ định các công việc cần được hoàn thành
  2

  Đang thực hiện
  (In progress)

  Người được giao công việc đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ
  3

  Đang phê duyệt
  (Under review)

  Công việc gần như đã hoàn thành và đang chờ phê duyệt
  4

  Từ chối

  (Reject)

  Nếu tác vụ không được duyệt, nó sẽ trở lại "đang tiến hành"
  5

  Đã hoàn thành
  (Done)

  Công việc đã được phê duyệt và hoàn thành
 • Thông tin tập trung

  Mỗi nhiệm vụ trong Jira có tất cả các chi tiết về dự án và tác vụ liên quan tại một nơi bao gồm:
  • Các thành viên

  • Nhận xét và phản hồi cộng tác

  • Ngày đến hạn

  Kết quả là, mỗi thành viên trong nhóm đều được hiển thị & trình bày trên toàn bộ dự án

   

   

 •  

  Bảng điều khiển Jira cho bạn cái nhìn tổng quan của toàn bộ dự án. Các nhà quản lý giờ đây đã có thể được trang bị các công cụ họ cần để thành lập dự án và đảm bảo mọi thứ được thực hiện theo đúng tiến độ. Phần mềm quản lý như Jira giúp thể hiện các kế hoạch thành những đầu việc rõ ràng và đưa các dự án vào guồng nhanh chóng.

 • Quản lý công việc

  Quy trình công việc được xác định cho phép mọi người biết các bước từ công việc cần làm để không có tác vụ nào bị bỏ lại phía sau.

  Báo cáo

  Với thông tin tất cả ở một nơi, các nhóm thực sự có thể báo cáo về dự án và tiến độ công việc của họ và đảm bảo rằng không có gì trượt.

  Chi tiết công việc

  Tất cả các thông tin nhiệm vụ và thông tin phản hồi được theo dõi để mọi người biết những gì đang xảy ra.

  Tích hợp

  Confluence và Jira được thiết kế để làm việc cùng nhau bằng cách thêm bối cảnh của dự án, được đặt trong Confluence, và trạng thái thực thi, nằm trong Jira.

 • Liên hệ

  Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7. Hãy liên lạc với chúng tôi qua các kênh chính thức sau đây:

  Tầng 6, 49 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  9h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu
  (0283) 9954888