• Phòng tài chính

  Công cụ cho những chuyên gia tài chính hiện đại

 • Chuyên gia tài chính chọn sản phẩm của Atlassian để quản lý quy trình công việc, giao tiếp theo thời gian thực, và chia sẻ kết quả với sự nhất quán và tốc độ phản hồi cao.

  Quản lý quy trình báo cáo tài chính

  Jira Work Management

   

  Jira Work Management được sử dụng bởi những công ty tài chính lớn trên thế giới để quản lý tất cả các loại quy trình như mua bán hoặc báo cáo hàng quý.

   

  Jira Work Management cho phép tự tạo quy trình và duy trì khả năng quan sát tiến độ từ đầu đến cuối.

  Bảng thảo luận nhóm

  Jira & Confluence

   

  Dừng thảo luận qua email và hãy bắt đầu đưa bản kế hoạch lên Confluence - nơi bạn có thể dễ dàng thảo luận và thu thập ý kiến của đồng nghiệp.

   

  Việc bảo mật thông tin cũng trở nên dễ dàng hơn với hệ thống phân quyền đa dạng & rõ ràng.

  "Khác với email, Confluence tạo ra một cơ sở dữ liệu để dễ dàng theo dõi. Khi môi trường làm việc của bạn phân tán, email trở thành một vấn đề lớn." — Jamie Thingelstad, CTO

  Loại bỏ chuỗi email rắc rối

  Stride

  Nhóm tài chính của bạn cần hoạt động nhanh chóng và kết nối với nhau trong cũng như ngoài văn phòng. Jira tích hợp một cách dễ dàng với các ứng dụng trò chuyện tiên tiến như Slack, MS Teams, ...

 • Ree Corporation

  "Từ khi sử dụng giải pháp Candylio, lượng email giảm đi đáng kể nhưng mức độ tương tác và phối hợp giữa các thành viên tăng lên một cách rõ ràng" - Thảo Vy, Chuyên viên phòng đầu tư, REE Corporation