• Phòng tài chính

  Công cụ cho chuyên gia tài chính hiện đại

 • Chuyên gia tài chính chọn sản phẩm của Atlassian để quản lý quy trình công việc, giao tiếp trong thời gian thực, và chia sẻ kết quả với sự nhất quán và tốc độ.

  Quản lý quy trình báo cáo tài chính

  JIRA Core

  JIRA Core được sử dụng bởi một số công ty tài chính lớn nhất trên thế giới để quản lý tất cả các loại quy trình như mua bán hoặc báo cáo hàng quý. JIRA Core cho phép tự tạo quy trình và duy trì khả năng quan sát tiến độ từ đầu đến cuối.

  Thảo luận bảng tính

  Confluence

  Dừng thảo luận qua email và đưa bản kế hoạch lên Confluence, nơi bạn có thể dễ dàng thảo luận và thu thập ý kiến của đồng nghiệp. Và việc bảo mật thông tin cũng trở nên dễ dàng hơn với hệ thống phân quyền.

  "Khác với email, Confluence tạo ra một cơ sở dữ liệu để dễ dàng theo dõi. Khi môi trường làm việc của bạn phân tán, email trở thành một vấn đề lớn." — Jamie Thingelstad, CTO

 • Ree Corporation

  "Từ khi sử dụng giải pháp Candylio, lượng email giảm đi đáng kể nhưng mức độ tương tác và phối hợp giữa các thành viên tăng lên một cách rõ ràng".-- Thảo Vy, Chuyên viên phòng đầu tư, REE Corporation

All Posts
×