top of page
  • Writer's pictureVu Duy

Áp dụng Agile hiệu quả hơn với tính năng Checklists trong Jira

Updated: Jul 9

Vào cuối những năm 90 và đầu những năm 2000, hầu hết các công ty công nghệ đều áp dụng phương pháp Waterfall, đòi hỏi các yêu cầu tài liệu nghiêm ngặt và quy trình phát triển tuần tự. Điều này thường dẫn đến việc phát hành các sản phẩm chưa được kiểm thử đầy đủ, thậm chí lỗi thời về mặt công nghệ và bối cảnh. Do đó, vào năm 2001, Agile ra đời như một phương pháp thay thế cho cách xây dựng sản phẩm hiện có.


Là một phương pháp linh hoạt, Agile cho phép có sự điều chỉnh cho thích hợp. Tuy nhiên, vì điều đó, nó cũng có thể được coi là phức tạp và cồng kềnh. Đó là lý do tại sao các checklist mang tính chiến lược và đơn giản được triển khai tại các điểm khác nhau trong quy trình làm việc của bạn có thể giúp thúc đẩy quá trình phát triển theo một cách có tổ chức. Dưới đây là một số mẹo đơn giản để tận dụng tối đa quy trình Agile của bạn bằng cách sử dụng Jira.


Tạo backlog sản phẩm (Product Backlog) và kế hoạch triển khai user story

Quy trình Agile nhằm kết nối bộ phận kinh doanh và bộ phận lập trình để đạt được kết quả tốt hơn. Phương pháp này khuyến khích mọi người đóng góp bằng cách cung cấp đầu vào và hiểu biết sâu sắc, giúp nhóm định hình sản phẩm tương lai. Sau đó, Product Owner sẽ xem xét thông tin đầu vào và chuyển chúng thành user story (câu chuyện người dùng - giải thích về một tính năng theo góc nhìn của end user), được đưa vào một Product Backlog duy nhất. Một số team nhóm user story thành các nhiệm vụ lớn hơn, gọi là epics. Biết được epic nào có mức độ ưu tiên cao nhất, Product Owner có thể yêu cầu các lập trình viên chuẩn bị một kế hoạch chi tiết cho mỗi user story trong epic này. Kế hoạch được thể hiện dưới dạng danh sách To-Do (Việc cần làm), cung cấp cho kỹ sư những giải thích về những việc cần thực hiện để thực hiện user story.
Sử dụng checklist trong bảng Scrum và Kanban

Là một phần của Agile, các team phát triển phần mềm được khuyến khích hiển thị và theo dõi các hoạt động của họ trên board. Jira tận dụng bảng Scrum cho giai đoạn lập kế hoạch và bảng Kanban cho các sprint đã bắt đầu. Bằng cách giữ cho cả hai bảng luôn được cập nhật và tuân theo các checklist, nhóm Agile có được thể theo sát product backlog, các nhiệm vụ hiện tại, tiến độ công việc, các yếu tố cản trở, năng lực của nhóm và các dữ liệu khác.


Xác định định nghĩa của "Hoàn thành" (DoD) và tiêu chí chấp nhận bằng checklist


Khi nói đến việc xác định các điều kiện sản phẩm được coi là "Hoàn thành", ý kiến của Product Owner thường khác với ý kiến của lập trình viên hoặc Scrum Master. Vì vậy, để tránh hiểu lầm và đảm bảo chỉ có các tính năng hoàn thành mới được phép release, hãy kiểm tra mức độ sẵn sàng của tính năng so với các checklist về định nghĩa của "Hoàn thành" (DoD) và tiêu chí chấp nhận.


  • Team sẽ biên soạn một danh sách DoD vào đầu sprint và tích hợp nó vào quy trình làm việc Jira hiện có để mọi người có thể dễ dàng truy cập. Trước khi chuyển một vấn đề sang trạng thái "Hoàn thành", các thành viên nhóm sẽ kiểm tra danh sách để đảm bảo nó thực sự hoàn tất.

  • Trước khi user story được delivered (giao hàng), Product Owner phải chấp nhận nó. Checklist tiêu chí chấp nhận là danh sách các trường hợp kinh doanh hoặc điều kiện mà gia tăng sản phẩm phải đáp ứng để được phát hành.
Cấu trúc sự hỗn loạn trong công việc với quy trình Agile


Agile là một phương pháp luận cực kỳ phổ biến nhưng được sử dụng khác nhau ở mọi nơi vì mỗi nhóm lại tùy chỉnh nó để phù hợp với trường hợp sử dụng của mình. Tính năng Checklist cho phép các nhóm chia nhỏ các nhiệm vụ lớn, theo dõi các giai đoạn, tạo mẫu và hơn thế nữa. Bằng cách giới thiệu công cụ đơn giản này trong Jira, một công ty có thể cơ cấu lại công việc và giúp mọi người thấy những gì cần phải làm và khi nào nó được hoàn thành.


Hãy thử tổ chức quy trình làm việc của bạn với Smart Checklist for Jira từ Atlassian Marketplace.

16 views0 comments

Comments


bottom of page