top of page
 • Writer's pictureVu Duy

Thiết lập Estimation và Tracking trong JIRA

Thuật ngữ trong bài:


 • Estimation: ước tính.

 • Tracking: theo dõi.

 • Time tracking: theo dõi thời gian thực hiện công việc

 • Velocity: năng suất.

 • Backlog: danh sách tập hợp các user stories, bugs và tính năng cho một sản phẩm hoặc sprint.

 • Story point: đại lượng chỉ độ lớn tương đối của các user story trong cùng một dự án.

 • Burndown: công việc còn lại theo thời gian trong một Sprint.

 • Field: trường trong Jira.

 • Custom field: trường tùy chỉnh trong Jira.Giới thiệu về Estimation và Time Tracking


Nhiều đội Scrum tách riêng estimation (được sử dụng để đo khối lượng một backlog và tính toán velocity) khỏi tracking (theo dõi thời gian đã sử dụng trong Sprint) và sử dụng các đơn vị khác nhau trong mỗi sprint. Một phương pháp thường được sử dụng là ước tính các tác vụ trong Story Points, sau đó theo dõi chúng (đơn vị thời gian: giờ). Do đó, JIRA Agile mang đến cho bạn sự hỗ trợ mạnh mẽ để thiết lập các thống kê khác nhau về estimation và tracking, tùy thuộc vào nhu cầu của đội.


Các đội Product thường cần phải ước tính thời gian bao lâu sản phẩm sẽ được phân phối. Điều này thường rất khó khăn vì backlog có thể kéo dài qua nhiều tháng, vì thế các đội chỉ có thể cung cấp một ước tính đơn giản trong điều kiện không chắc chắn về số ngày có thể bị đình trệ công việc. Tuy nhiên, thông qua việc chạy từ sprint này đến sprint khác, các đội sẽ tạo thành một tần suất hoàn thành công việc (năng suất)  và đó được gọi là velocity. Đồng nghĩa, họ có thể ước tính tương đối chính xác khoảng thời gian bao lâu mà backlog được hoàn thành xong và có thể cân nhắc trước khi bắt đầu thực hiện công việc. Tuy nhiên, để làm việc này, các đội cần ước tính các story với một mức độ nhất định về rủi ro. Theo dõi số lượng các đơn vị estimation mà đội đã hoàn thành khi chạy các sprints, vì dữ liệu đó cho biết các đội phù hợp như thế nào cho những chạy sprint tiếp theo trong tương lai.


Lựa chọn thống kê Estimation và Time Tracking


Trong JIRA Agile, bạn có thể chọn một loại đơn vị (ví dụ Story Points, Issue Count) để sử dụng cho việc ước tính và theo dõi. Thực hiện thống kê bằng cách chọn một loại đơn vị để thống kê estimation, sau đó sử dụng đơn vị đó cho thống kê tracking hoặc sử dụng time-tracking. Mỗi bảng có thể sử dụng một loại đơn vị khác nhau để thống kê estimation hoặc tracking.


Loại thống kê Estimation mà bạn chọn sẽ ảnh hưởng đến đơn vị được sử dụng trong 'Estimate' field, nằm ở cột bên phải của mỗi issue trong Backlog: (Lưu ý rằng 'Estimate' field chỉ có thể chỉnh sửa được khi issue đó vẫn nằm trong Backlog.)Loại thống kê Tracking mà bạn chọn sẽ ảnh hưởng đến các đơn vị được sử dụng trong 'Time Remaining', nằm ở góc dưới cùng bên phải của mỗi issue trong bảng Active sprints / Kanban:Xem Velocity và Burndown


Velocity của đội được dựa trên Estimation Statistic - ví dụ, mỗi lần chạy sprint, velocity sẽ là tổng của Estimation Statistic cho các story đã hoàn thành. Velocity được hiển thị trong Velocity Chart và trên Báo cáo Sprint, trong tiêu đề cột Estimation Statistic của bảng "Completed Issues" (ví dụ: "Story Points (12)" nghĩa là có 12 Story Points đã hoàn thành trong lần chạy sprint đó). Xin lưu ý rằng các giá trị cho mỗi issue được ghi lại vào thời điểm mà issue đó chuyển sang sprint. Việc thay đổi giá trị Estimate sau đó sẽ không được phản ánh trong Báo cáo Sprint, nhưng sẽ được hiển thị như là phạm vi thay đổi trong burndown. Velocity cũng được sử dụng trong Báo cáo Version, để dự đoán ngày phát hành (release).
Biểu đồ Burndown của Sprint được dựa trên Tracking Statistic. Nếu bạn sử dụng story point làm Tracking Statistic của mình thì biểu đồ Burndown sẽ hiển thị số story point của mỗi story (ví dụ: các story trong Estimate Statistic chỉ hiển thị trên biểu đồ khi đã được hoàn thành); trong khi đó nếu bạn chọn tùy chọn Time-tracking, bạn sẽ thấy một phần burndown (nghĩa là số giờ hiện đang sử dụng và còn lại mỗi ngày).
Thiết lập Estimation 


Thiết lập Estimation cho một bảng:


 1. Điều hướng đến bảng cần ước tính.

 2. Sau đó nhấp vào Board > Configure - lưu ý rằng chỉ có quản trị viên của Bảng (hoặc quản trị viên Jira có quyền hạn global) mới có thể cấu hình một bảng.

 3. Bấm vào > Estimation tab.


Trong

 • Estimation Method, chọn một trong những tùy chọn theo sau:

 • Story Points: ước tính dựa trên số Story points của mỗi issue. Tùy chọn này được nhiều người sử dụng.(Lưu ý, Story Points field chỉ dành riêng cho các loại issue 'Story' hoặc 'Epic'.)

 • Original Estimate: ước tính dựa trên 'Original Estimate' field trong Jira. Theo mặc định việc ước tính được đo lường theo phút, nhưng có thể là giờ / ngày / tuần tùy thuộc vào cấu hình hệ thống JIRA của bạn.

 • Issue Count: ước tính dựa trên số issue trong sprint. 'Estimate' field sẽ không thể chỉnh sửa

 • [Custom field]: ước tính có thể được dựa trên bất kỳ dữ liệu của custom field trong hệ thống Jira của bạn.Để thiết lập Tracking cho một board:

 1. Điều hướng đến board cần theo dõi

 2. Board > Configure.

 3. Bấm vào Estimation tab.

 4. Enable Time Tracking


Time Tracking: Theo dõi thời gian thực tế dành cho một issue so với thời gian ước tính còn lại cần phải thực hiện.

 • Có thể disable hoặc enable tính năng này.

 • Một issue phải có trường time tracking để ghi lại và theo dõi thời gian trên đó.

 • Để đăng nhập và theo dõi thời gian về một issue:

 • Mở issue.

 • Chọn  > Log work (hoặc nhấp vào trường time tracking).

 • Nhập thời gian đã dành ra để hoàn thành công việc, chọn thời điểm bắt đầu và hoàn thành công việc.

 • Chọn Save.

Hy vọng nội dung trên có thể giúp bạn thành công thiết lập Estimation và Tracking cho team của mình. Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn thêm, bạn vui lòng liên hệ Candylio để được hướng dẫn chi tiết.

3 views0 comments

Comments


bottom of page