top of page
 • Writer's pictureVu Duy

Top 7 Automation Rules cho JIRA mà chắc chắn bạn sẽ cần

Updated: Jul 9

Trước tiên hãy tìm hiểu Jira Automation Rule là gì?


Jira Automation Rule (Quy tắc tự động hóa Jira) là một tính năng mạnh mẽ trong Jira Service Management cho phép tự động hóa loại bỏ nhu cầu thực hiện các tác vụ thủ công, lặp đi lặp lại bằng cách cho phép nhóm của bạn tự động hóa các quy trình và quy trình công việc của họ. Với trình tạo quy tắc đơn giản của chúng tôi, bạn có thể định cấu hình các quy tắc tự động hóa mạnh mẽ để xử lý ngay cả những tình huống phức tạp nhất.


Candylio sẽ cung cấp cho bạn một vài Automation Rules của Jira hữu ích cho tổ chức của bạn mà những rules mẫu sẵn chưa hỗ trợ.


1. Auto-close old support issue (Tự động đóng các yêu cầu hỗ trợ cũ):

Tính năng Auto-close old support issue có vai trò tự động đóng các yêu cầu hỗ trợ đã không còn hoạt động hoặc không nhận được phản hồi trong một khoảng thời gian nhất định.Phù hợp với:

 • Bộ phận hỗ trợ khách hàng (Customer Support)

 • Bộ phận bán hàng (Sales)

 • Bộ phận IT (IT Department)2. Scheduled rule to find ‘stale’ issues (Tự động gửi email follow-up)

Tính năng Scheduled rule to find ‘stale’ issues có vai trò tự động gửi email cho khách hàng để hỏi thêm thông tin từ các yêu cầu hỗ trợ đã không còn hoạt động hoặc không nhận được phản hồi trong một khoảng thời gian nhất định.Phù hợp với:

 • Team quản lý dự án (Project management team)

 • Team lập trình phần mềm (Developer team)

 • Team hỗ trợ khách hàng (Customer Service team)

 • Nhóm hỗ trợ kỹ thuật (Technical Support team)

 • Nhóm vận hành IT (IT Operations team)

 • Ban điều hành và quản lý cấp cao (Executives and Senior Management)

 • Nhóm QA và kiểm thử (Quality Assurance and Testing Teams)


3. Link related support issues (Liên kết các yêu cầu hỗ trợ có liên quan với nhau)

Tính năng Link related support issues cho phép bạn link các yêu cầu hỗ trợ cùng một khách hàng lại với nhau, nhằm hiểu rõ vấn đề của khách hàng hơn, hiểu được cách suy nghĩ của họ.Phù hợp với:

 • Nhóm hỗ trợ (Support team)

 • Nhóm phát triển (Develop team)Quản lý dự án (Project Managers)

 • Nhân viên (Staff)


4. Close duplicate issues (Đóng những issues bị trùng lặp)

Tính năng Close duplicate issues là một tính năng nhằm để agent xác định được có nhiều ticket được tạo ra bị trùng lặp, agent sẽ chọn 1 ticket để giải quyết sau đó các ticket trùng lặp còn lại sẽ được link tới ticket mà được chọn để giải quyết. Sau khi giải quyết xong, các ticket được link (loại link là duplicated by) tới sẽ tự động đóng.Ví dụ trên, ticket AUT-8 và AUT-4 trùng lặp, ta chọn giải quyết ticket AUT-4 và close AUT-8, đứng từ ticket AUT-8 link tới ticket AUT-4 với linked issue là duplicates. Khi đó chỉ cần tập trung giải quyết AUT-4, còn AUT-8 sẽ tự động close. AUT kiểm tra người dùng tự động (Automated User Testing).

Phù hợp với:

 • Technical Support và IT Support Teams

 • Software Development Department

 • Project Management

 • Customer Care team

 • Project Administration team

 • Consulting and Services team


5. Notify for high-priority issues

Tính năng Notify for high-priority issues cho phép bạn thiết lập quy tắc tự động để gửi thông báo qua email hoặc Slack cho những người sẽ liên quan khi có vấn đề mới được tạo với mức độ ưu tiên cao. Điều này có thể giúp đảm bảo rằng các vấn đề quan trọng được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.Phù hợp với:

 • Đội Ngũ Hỗ Trợ Kỹ Thuật và IT Support

 • Developers

 • Project Management

 • Customer Service team và Customer Management team

 • Operation team và Infrastructure Management team

 • Information Security team

 • Marketing và Advertising team

 • Finance và Strategic Management team


6. Add sub-tasks on issue creation

Tính năng Add sub-tasks on issues creation cho phép bạn tự động tạo các nhiệm vụ phụ liên quan đến một vấn đề mới được tạo. Điều này có thể hữu ích để chia nhỏ các công việc lớn thành các nhiệm vụ nhỏ hơn, dễ quản lý hơn, đồng thời gán các nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm phù hợp.Phù hợp với:

 • HR hay Developers

 • Project Managers

 • Scrum Teams

 • Customer Service Teams

 • Marketing Campaign Teams

 • Content Creation Teams

 • Operations Teams

 • Production Teams

 • Design Teams


7. Auto-assign high-priority issues

Tính năng Auto-assign high-priority issues là một công cụ khi một issue chưa được ai giải quyết và được chuyển sang trạng thái In Progress thì nó sẽ kiểm tra mức độ ưu tiên cao hay thấp, nếu độ ưu tiên cao (Highest) thì sẽ tự động assign ticket.Phù hợp với:

 • Software Development team

 • IT support team

 • PM team (Nhóm quản lý dự án)

 • Team vận hành kinh doanh

 • Marketing và Sales team

Theo Candylio team.

6 views0 comments

Comments


bottom of page